Společnost


HP TRONIC Zlín spol. s r.o. (dříve DATART INTERNATIONAL,a.s.)

Počet nahlášených stížností:151
Z toho za letošní rok:23
Stále v řešení:6
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#45175Neodebrání původního spotřebiče při dodání na adresu

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 měsíce 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
24.09.2020, před 2 měsíci

Petr Tomanek

Znění stížnosti

U společnosti datart jsem si objednal vestavěnou troubu s dodáním na místo bydliště. Při jejím dodání jsem očekával, že si přepravní společnost odebere starý výrobek. Toto ale bylo společností odmítnuto. Společnost Datart se vyjádřila tak, že odebrání výrobku ze zákona (a cena recyklace je součástí ceny nového výrobku) je třeba objednat jako součást služby super dodání za 600,-. Podle mého názoru mě tímto společnost Datart zkrátila na mých právech.

Společnost nabízí pouze převzetí trouby ve své prodejně, což jsou pro mě další náklady a s takovým řešení nejsem v souladu.


Požadované řešení

Rád bych, aby společnost dostála svým povinnostem a odebrala si starý spotřebič a zajistila jeho likvidaci, jak ji uklaádá zákon.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
15.10.2020 20:01, před měsícem

V souladu s ustanovením § 2159 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platí, že dodá-li prodávající věc na místo určené kupujícím, převezme kupující věc při dodání; v ostatních případech převezme kupující věc při prodeji, tzn. zpravidla na pobočce. Nepřevezme-li kupující věc na smluveném místě a ve smluvený čas, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění. Neujednají-li její výši strany, platí za ujednanou výše obvyklá.

Ze zákona nevyplývá povinnost prodávajícího zároveň s dodáním prodávané věc odstraňovat na své náklady a svou odpovědnost jakoukoliv jinou věc. To neplatí, bylo-li mezi stranami ujednáno něco jiného. Jelikož však nemůžeme ověřit obsah smlouvy, která byla mezi stranami uzavřena, nemůžeme ani posoudit, zda taková klauzule "o nadstandardním doručovacím servisu" ve smlouvě byla či nikoliv. Pokud takové ujednání ve smlouvě obsaženo bylo, je společnost povinna dostát svým závazkům. Pokud takové ujednání ve smlouvě nebylo, doporučujeme spotřebiteli co nejrychleji vyzvednout si věc na pobočce prodávajícího, neboť jak je uvedeno výše, ten by mohl v krajním případě účtovat poplatek za uskladnění.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.