Společnost


be2 S.a.r.l.

Počet nahlášených stížností:2721
Z toho za letošní rok:412
Stále v řešení:52
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

71%
29%
Toto skore je založeno na 504 stížnostech.

#45216Academicssingels podvod ako postupovať

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

26 dnů 14 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
26.09.2020, před měsícem

Stanislav Valigura

Znění stížnosti

Dobrý deň. Tiež som sa stal obetou podvodu na zoznamke academicssingels. 23.08.2020 som si rovnako ako ostatní clenovia a stazovatelia zaplatil premium na 1 mesiac v sume necelých 10eur 23.9.2020 mi prislo toto:

Vážený/á

dňa 23.9.2020 bolo Vaše 1-mesačné Prémiové členstvo na www.academicsingles.sk automaticky predĺžené. Vaše Prémiové členstvo bolo pôvodne zakúpené dňa 23.8.2020 prostredníctvom e-mailu.

Obnovenie Vášho členstva bolo vykonané v súlade s našimi Všeobecnými Obchodnými Podmienkami, ktorých prečítanie a akceptáciu ste potvrdili.

Zakúpený produkt: 1- mesačné Prémiové členstvo.
Spôsob platby: PAYPAL

Dňa 23.9.2020 sa nám nepodarilo stiahnuť členský poplatok z Vášho účtu.

Dlh tvorí oneskorený členský poplatok 49,96 EUR plus manipulačný poplatok vo výške 11,00 EUR.

Celková suma na úhradu je teraz 60,96 EUR.

Zaplatiť teraz


Prosíme Vás o uhradenie sumy 60,96 EUR v priebehu nasledujúcich 7 dní, najneskôr dňa 29.9.2020 .Platbu môžete uhradiť prostredníctvom služby PayPal () a funkcie "Poslať peniaze" .

Prosíme Vás o zaslanie platby na túto e-mailovú adresu (=PayPal účet):

Otazka znie : keďže sa im nepodarilo stiahnut z mojho účtu požadovanú sumu ako mám postupovať? Ďakujem.
Vidim že ste natúto spoločnosť už podali stažnosť.


Požadované řešení

Chcem zmazanie účtu odstúpenie od zmluvy zmazanie profilu a fotiek a všetkých mojich údajov vrátane platobnej karty.
Ďakujem


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.10.2020 08:41, před měsícem

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Spotřebitelovi doporučujeme, aby společnost prostřednictvím e-mailu informoval, že nebyl ze strany společnosti řádně poučen o smluvních podmínkách, tudíž byl uveden v omyl, a proto namítá neplatnost automatického prodloužení smlouvy. Spotřebitel by měl rovněž společnost informovat, že neměl v úmyslu platnost smlouvy prodlužovat, smlouva tudíž skončila uplynutím období, na které byla původně sjednána.

Ačkoliv podle našeho názoru dochází k zániku závazku již pouhým uplynutím původně sjednané doby, doporučujeme z preventivních důvodů spotřebiteli závazek (navíc i) vypovědět. To, že spotřebitel závazek z čistě preventivního důvodu (navíc i) vypoví, bez dalšího neznamená, že uznává existenci smluvního vztahu, protože tato existence (jak je uvedeno výše) zaniká již uplynutím původně sjednané doby. Výpověď je podle nás nutné vnímat toliko jako jistou "pojistku" pro případ odlišné právní interpretace daného vztahu soudem, která však není příliš pravděpodobná.

Z důvodu předběžné opatrnosti může spotřebitel rovněž požádat svou bankovní společnost o zablokování své platební karty. Blokace platební karty však může být spojena s určitým poplatkem.

Kromě podání stížnosti prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz se může spotřebitel přidat také k našemu projektu Bojujeme proti neférovým seznamkám. Bližší informace a formulář lze nalézt na webu www.neferoveseznamky.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
21.10.2020 11:26, před měsícem

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese: michal.hlavacek@be2.com

Mějte také na paměti, že naše emaily mohou být automaticky uložené ve Vaší Nevyžádané poště (Spam/ Junk). Zkontrolujte si proto prosím i tenhle adresář ve Vaší elektronické poště.

Děkujeme Vám.


Stanislav Valigura

Uzavření stížnosti

Publikováno
23.10.2020 10:51, před měsícem

Hodnocení: