Společnost


Interdate S.A.

Počet nahlášených stížností:664
Z toho za letošní rok:119
Stále v řešení:11
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

82%
18%
Toto skore je založeno na 150 stížnostech.

#45259Zrušení prémiového členství a celého účtu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

4 dny 5 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
29.09.2020, před 24 dny

Ivana Mandátová

Znění stížnosti

Dobrý den,prosím Vás o zrušení Prémiového členství na NewHoney a mého účtu.
Učet byl zřízen dne 19.2. 2020Chci odstoupit od smlouvy, jelikož mi bez mého vědomí a bez přesných informací bylo dne 21.3.2020 zaúčtována částka CZK 2.394 a 22.9.2020 opět částka 2394,- Tuto stránku nevyužívám .

Koukala jsem na recenze a rady jak se toho to trápení zbavit a jinak než takhle, to nepůjde.Děkuji za rychlé vyřízení


Produkt

NEW HONEY zrušení členství a profilu


Požadované řešení

Ukončení prémiového členství
Zrušení účtu a profilu na NewHoney


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.9.2020 13:29, před 24 dny

Než dojde k uzavření smlouvy mezi spotřebitelem a společností, má společnost povinnost informovat spotřebitele o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná. Společnost má dále povinnost informovat spotřebitele o době trvání závazku a podmínkách ukončení závazku. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že spotřebitele řádně informovala. Zda podaná informace byla dostačující, se posoudí nejen vzhledem k jejímu obsahu, ale i ke způsobu jejího vyjádření. Pokud společnost spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Takové ujednání by bylo tudíž neúčinné, v případě soudního sporu by se jej tudíž společnost nemohla dovolávat. Závazek v logice výše uvedeného by tak skončil uplynutím původně sjednané doby a nebylo by možné po spotřebiteli požadovat poplatek spojený s automatickou prolongací. Přesto doporučujeme spotřebitel z preventivních důvodů závazek (navíc i) vypovědět.

Pokud spotřebitel výpověď smlouvy zaslal společnosti prokazatelnou formou, popřípadě se pokoušel zaslat (např. formou uváděné e-mailové adresy nebo faxu), ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí společnosti prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení smlouvy.

Z důvodu předběžné opatrnosti může spotřebitel rovněž požádat svou bankovní společnost o zablokování své platební karty. Blokace platební karty však může být spojena s určitým poplatkem. Platil-li spotřebitel při nákupu přes internet platební kartou, může spotřebitel využít bankovní nástroj zvaný zpětná platba (chargeback). S jeho pomocí lze za určitých podmínek získat peníze zpět. V případě problému by měl spotřebitel co nejdříve kontaktovat svou banku s žádostí o provedení zpětné platby. Žádost je vhodné podpořit relevantními dokumenty, například kopií komunikace s obchodníkem atd.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt z Lucemburska, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Kromě podání stížnosti prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz se může spotřebitel přidat také k našemu projektu Bojujeme proti neférovým seznamkám. Bližší informace a formulář lze nalézt na webu www.neferoveseznamky.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
1.10.2020 22:29, před 22 dny

Dobrý den,

prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese: zdenek.vencl@c-date.com

Mějte prosím na paměti, že naše emaily mohou být automaticky uložené ve Vaší Nevyžádané poště (Spam/Junk). Zkontrolujte si proto prosím i tenhle adresář ve Vaší elektronické poště.

Děkujeme Vám.


Ivana Mandátová

Uzavření stížnosti

Publikováno
3.10.2020 18:17, před 20 dny

Hodnocení:

Komentář: PO vyplnění formuláře a odesláné emailem my emailem přišla zpráva , že je zrušeno členství