Společnost


Kaufland Česká republika v.o.s.

Počet nahlášených stížností:355
Z toho za letošní rok:50
Stále v řešení:14
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

70%
30%
Toto skore je založeno na 65 stížnostech.

#45319Reklamace horkovzdušné pistole bez účtenky s logem Kauflandu

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

15 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
01.10.2020, před 18 dny

Jana Pokorná

Znění stížnosti

Dobrý den,
před pár měsíci jsem v Kaufladu Jičín zakoupila horkovzdušnou pistoli, bylo to v rámci přípravy na natírání dveří na podzim.
Minulý týden jsem začala s prací, ale najednou mi přestala fungovat zapínací a vypínací klapka, aniž by došlo k nějakému pádu či jinému vnějšímu poškození.
Shodou okolností jsem dnes uviděla v tomtéž Kauflandu akci na tutéž pistoli.
Prosila jsem o výměnu, ale už jsem neměla paragon. Prý bez paragonu mi nic nevymění. Podle loga je jasné, že jinde než v Kauflandu výrobek nebyl zakoupen. Zjistila jsem si, že paragon nemusí být nutností, jak píší na internetu, ale paní mi řekla, že mají svoje pokyny.
Prosím, bylo by možné mi vyhovět? Zvláště, když mají na tentýž výrobek akci a ještě Kaufland vydělá?
Děkuji Vám za vstřícnost.
S pozdravem
Mgr.Jana Pokorná, Kosmonautů 833, Jičín, 506 01


Produkt

Horkovzdušná pistole MY PROJECT 2000W, 230-240V, Intertek GS


Požadované řešení

Chtěla bych Vás poprosit o výměnu za tentýž výrobek, který mají právě v tomtéž Kauflandu v akci.
Děkuji.
Věřím ve Vaši vstřícnost.
Mám Vaši věrnostní kartu a jsem téměř každodenní Vaší zákaznicí.
S pozdravem a přáním všeho dobrého.
Mgr.Jana Pokorná


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.10.2020 13:43, před 6 dny

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Projeví-li se na zboží vady během 6 měsíců od převzetí věci, má se dle § 2161 odst. 2 občanského zákoníku za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Důkaz opaku provádí prodávající. Ten by měl zejména prokázat, pokud reklamaci zamítá, že zboží bylo při převzetí bez vad, nebo prokázat, že tato konkrétní vada byla způsobena spotřebitelem a tím vyloučit, že byla na zboží přítomna při převzetí. Vzhledem k síle zákonné domněnky nepovažujeme za prokázání opaku pouhé obecné tvrzení, ale ideálně prokázání opaku odborným, nejlépe znaleckým posudkem.

Pokud prodávající opak neprokáže, spotřebitel může trvat na řádném vyřízení reklamace a požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Žádat lze namísto uvedených nároků i přiměřenou slevu. Občanský zákoník upravuje v ustanovení § 2169 odst.1 určitou hierarchii nároků z vadného plnění.

Prodejce je oprávněn posoudit uplatněnou reklamaci zboží v reklamačním řízení, má však povinnost dle zákona o ochraně spotřebitele ji vyřídit v nejzazší zákonem stanovené lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění.

Reakce společnosti

Publikováno
14.10.2020 11:50, před 5 dny

Vážená zákaznice, děkujeme za Váš podnět.

Rádi bychom ho s Vámi dořešili k Vaší spokojenosti. Nebude-li Vás to obtěžovat, kontaktujte nás prosím na naší bezplatné zákaznické lince 800 165 894 nebo e-mailem na kontakt@kaufland.cz.

Zákaznické centrum, Kaufland Česká republika


Jana Pokorná

Uzavření stížnosti

Publikováno
17.10.2020 20:14, před 2 dny

Hodnocení:

Komentář: Děkuji d-Testu za podporu. Podařilo se kladně vyřídit moji žádost. V Jičínském Kauflandu, kam zavolali po našem telefonickém rozhovoru z ústředí Kauflandu z Prahy, jsem dostala k vyplnění čestné prohlášení, v němž jsem ztvrdila, že jsem horkovzdušnou pistoli skutečně v Jičínském Kauflandu zakoupila. Peníze mi byly vráceny. Všichni zúčastnění se mnou jednali laskavě, profesionálně.