Společnost


Allianz pojišťovna, a.s.

Počet nahlášených stížností:79
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#45370Postup pracovniku pojištovny

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 24 dnů 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
04.10.2020, před rokem

Martin Novotný

Znění stížnosti

Při telefonickém nahlášení škody sdělena špatná informace ohledně odtahu vozidla vašim operátorem. Při prohlídce vozidla panem H. neuvedeno nové tažné zařízení, pohon 4x4.Prohlídka provedena bez majitele vozidla. Peníze z úhrady škody zaslány na bankovní účet a další den zaslán e-mail. Vše zasíláno na poslední chvíli. Pouze dva dny na rozhodnutí o ponechání nebo prodeji vozidla. Při stanovení ceny vozidla zasláno šest inzerátu vozidel. První a třetí inzerát stejné vozidlo. Druhý inzerát vozidlo s automatickou převodovkou. Další dva inzeráty podobného vozidla v zahraničí poslední inzerát vozidlo bez výbavy a pohon pouze přední nápravy. Při upozornění na chyby v inzerátech nám byly zaslány s cela nové inzeráty které nešli otevřít. Po celou dobu komunikace vaši zaměstnanci nechtěli komunikovat. Nesouhlasíme s vyčíslením škody na vozidle. Číslo škodní události 2020020973. S pozdravem Martin Novotný.


Požadované řešení

Doplatek 25 tisíc do tržní ceny vozidla.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.11.2020 20:53, před rokem

Pokud byla způsobena škoda vozidlem třetí osoby, má poškozený právo na náhradu škody od pojišťovny, se kterou má škůdce uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Nahrazuje se skutečná škoda.

Dle nálezu Ústavního soudu ČR, sp. zn. II. ÚS 2221/07 ze dne 19. března 2008, platí, že "pokud obnovení původního majetkového stavu není možné jinak než za použití nových náhradních dílů, oprava byla provedena účelně a směřovala jen k odstranění následků škodné události, nelze přenášet povinnost k úhradě nákladů na uvedení věci do původního stavu na poškozeného a neodůvodněně jej znevýhodňovat oproti škůdci. Je třeba přihlédnout i k tomu, že v případě havarovaného vozidla, byť opraveného novými díly, je jeho skutečná hodnota vždy nižší než původní hodnota použitého vozidla. V neposlední řadě je třeba vzít v úvahu i to, že poškozenému ono diskutabilní tzv. zhodnocení vozidla v podstatě bylo protiprávním jednáním vnuceno. V důsledku škodné události se tak dostává do situace, kdy ačkoliv na rozdíl od viníka škody si počínal v souladu s právem (v konkrétním případě neporušil dopravní předpisy), je nucen vynaložit ze svého značnou částku na to, aby své vozidlo mohl vůbec používat jako před škodnou událostí."

V novějším nálezu, sp. zn. I.ÚS 1902/13 ze dne 11. 6. 2014, se Ústavní soud vyslovil, že uhrazení celé ceny účelně provedené opravy (směřující jen k odstranění následků škodné události) by mělo být pravidlem. Nelze pouze uzavřít pojistné šetření se závěrem, že oprava byla provedena novými díly a z toho důvodu došlo k obohacení na straně spotřebitele a proto pojišťovna přistupuje k amortizaci.

Pokud by tedy pojišťovna odmítala uhradit částku, která i dle nálezů Ústavního soudu ČR poškozenému přísluší, je možné argumentovat těmito nálezy a žádat znovu prošetření události. Nebude-li spotřebitel se svou argumentací úspěšný, bude vhodné vyhledat právní služby a obrátit se na příslušný soud, případně je možné vymáhat škodu i po samotném škůdci.

Nebude-li spotřebitel se svou argumentací úspěšný, bude vhodné vyhledat právní služby a obrátit se na příslušný soud, případně je možné vymáhat škodu i po samotném škůdci.

K mimosoudnímu řešení sporů mezi pojišťovnou a spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou) v neživotním pojištění je příslušná Česká obchodní inspekce. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné dohledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu před Českou obchodní inspekcí je skutečnost, že se spotřebiteli nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.12.2020 10:22, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.