Společnost


Globalmall s.r.o.

Počet nahlášených stížností:72
Z toho za letošní rok:6
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#45471Vadné hodinky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 16 dnů 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
08.10.2020, před 6 měsíci

Jan Kašpar

Znění stížnosti

Zakoupil jsem smart hodinky. Po převzetí hodinek jsem zjistil, že nefunguje mikrofon.Hodinky jsem odeslal ihned zpět. V dobré víře,jsem nežádal navrácení peněz, pouze výměnu zboží. Do dnes mi nikdo nezvedl telefon v emailu mě vodí za nos. Dva měsíce jsou pryč a peníze i hodinky taky. Jdu k soudu. Jan Kašpar


Produkt

Smrt hodinky


Požadované řešení

Výměna zboží


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.10.2020 11:34, před 6 měsíci

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se podnikatel se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dojde-li k podstatnému porušení smlouvy, má spotřebitelka právo od smlouvy odstoupit a žádat vrácení peněžních prostředků. Spotřebiteli doporučujeme, aby si uchoval všechny dokumenty prokazující, že reklamace byla uplatněna. Nevyřídí-li prodávající reklamaci včas, dopouští se rovněž přestupku, za který mu hrozí pokuta od České obchodní inspekce.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.11.2020 08:55, před 5 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.