Společnost


NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o

Počet nahlášených stížností:92
Z toho za letošní rok:50
Stále v řešení:14
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

94%
6%
Toto skore je založeno na 38 stížnostech.

#45492Nemožnost storna objednávky & žádost o výmaz veškerých mých údajů u společnosti

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 dny 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
10.10.2020, před 13 dny

Michal Steininger

Znění stížnosti

Dne 5.10.2020 mi přišel e-mail s objednávkou, já na něj do 40 minut odpověděl, že se jedná o omyl a že žádám o okamžité storno objednávky a výmaz veškerých mých údajů. Zároveň jsem požádal o krátké potvrzení o uzavření celé záležitosti. Bohužel bez odpovědi.
Telefonoval jsem tedy druhý den na zákaznickou linku +420 389 005 115, ale bylo mi zde řečeno, že storno objednávky lze provést pouze e-mailem.
Až 7.10.2020 mi přišlo e-mailem mj. toto: "Zásilky jsou bohužel vyexpedovány ihned po přijetí objednávky. Neotevřené balení můžete samozřejmě vrátit zpět na naši adresu. Děkujeme za pochopení.".
Protože mi dodnes nic poštou nepřišlo (pokud skutečně expedovali už 5.10., jak mi sdělovali, muselo by to do pátku 100% být u mne), nemám jim co vrátit. Velmi nerad bych se dostal do situace, že po mně bude společnost vymáhat peníze (prý "pouze poštovné") za něco, o co nemám zájem a co možná ani nebude doručeno, což nemám jak dokázat, poněvadž to snad nechávají zasílat "ne-doporučeně" pouze doručením do schránky.


Produkt

VitaSolaris - zkušební balíček


Požadované řešení

Žádám o storno objednávky a potvrzení tohoto storna a smazání veškerých mých údajů u společnosti. Dále požaduji zrušení příp. dalších předplacených služeb a doručování nabídek. Děkuji.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.10.2020 10:12, před 11 dny

Při koupi zboží na dálku (po telefonu, internetu) má spotřebitel dle § 1829 odst. 1 písm. a) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 14 dnů od převzetí zboží nárok na to, aby u prodávajícího uplatnil možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů. Toto právo může dle bodu 40 Preambule Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU uplatnit kdykoliv od objednání zboží.

Korespondenční adresa uvedená na webových stránkách společnosti: U Smaltovny 625, 370 01 České Budějovice, e-mail info@naturamed.cz.

Při využití služeb poštovního provozovatele se má zásilka za doručenou třetí den ode dne odeslání (§ 573 občanského zákoníku domněnka doby dojití). Zmaří-li vědomě druhá strana (příjemce odstoupení od smlouvy, výpovědi smlouvy) dojití, platí, že řádně došlo (§ 570 občanského zákoníku) a bude vůči společnosti takové právní jednání účinné.

Spotřebitel rovněž může písemně (nejlépe doporučeně s dodejkou) požadovat po společnosti vyřazení svých osobních údajů z databáze společnosti. Pokud totiž spotřebitel odejme společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, společnost je povinná to respektovat. Pakliže bude společnost nadále i po této písemné výzvě proti vůli spotřebitele nakládat s jeho osobními údaji, bude žádoucí se obrátit neprodleně na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Reakce společnosti

Publikováno
12.10.2020 13:21, před 11 dny

Vážený pane Steiningere,

děkujeme Vám za zaslaný podnět.

Dovolte mi Vás ujistit, že zásilka produktu VitaSolaris byla na Vaši adresu odeslána s termínem doručení okolo 8.10.2020. Omlouváme se, že jste produkt neobdržel včas, pravděpodobně Vám ho v daném termínu nedoručila Česká pošta. Vaše zaslané prohlášení o nedoručení zboží může být použito ve věci reklamace u přepravce. Na základě nedoručení zásilky byla pohledávka ve výši 49,- Kč stornována. Omlouváme se za způsobené potíže.
Ráda bych Vás ujistila, že objednáním jste nevstoupil do žádného programu pravidelného zasílání, jednalo se o jednorázovou záležitost bez jakýchkoliv závazků. K dnešnímu dni tedy neevidujeme žádnou aktivní objednávku ani žádnou pohledávku k úhradě. Na závěr mi dovolte Vás informovat, že zákaznická karta byla zablokována a Vaše osobní údaje byly předány k výmazu.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám hezký den.

S pozdraem
NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.


Michal Steininger

Uzavření stížnosti

Publikováno
12.10.2020 21:02, před 11 dny

Hodnocení:

Komentář: Dle písemné reakce společnosti (viz výše) byla objednávka i pohledávka zrušena a společnost se zavázala k výmazu mých osobních údajů. Děkuji vám.