Společnost


FAST ČR, a.s.

Počet nahlášených stížností:64
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

75%
25%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#45522Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

2 dny 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
12.10.2020, před 8 měsíci

Tomáš Podborský

Znění stížnosti

Dne 10.10.2018 jsem v Planeu Elektro ve Žďáře nad Sázavou zakoupil LG Oled televizi. Hned 11.10.2018 jsem TV poprvé reklamoval. Na TV vypálené vodorovné pruhy. Reklamace uznaná, výrobek opraven. Dne 15.9.2020 jsem reklamoval TV podruhé. Vypálený pruh a loga tv stanice. Vyjádření servisu: Reklamace neuznaná z důvodu přetěžování výrobku. Vypálené logo Nickeloeon je způsoben opotřebením zobrazovací jednotky v důsledku dlouhodobeho zobrazování statického obrazu. Nejedná se o výrobní vadu, nýbrž o následek zobrazení statického obrazu. Dovozce schválil výjímečně opravu zdarma (nebude hrazena). Opakovaná reklamace nebude dovozcem akceptovatelná. S TV jsem spokojen jak po stránce obrazu i systému. Ale stála mě 35000Kč, tak jsem si myslel, že se na ni můžu pár hodin denně dívat. Ale po vyjádření servisu jsem nabyl dojmu, že tv smím sledovat jen občas a ještě často přepínat programy abych neměl obraz statický. Zaráží mě, že stejnou závadu jednou uznají a podruhé ne. S pozdravem


Produkt

název:OLED55B7V značka:LG typ:35049558 výrob.číslo: 709MASX8F798


Požadované řešení

Písemné uznání reklamace za oprávněnou.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.10.2020 08:56, před 8 měsíci

Uplynulo-li od převzetí zboží více než 6 měsíců, musel v by případě soudního sporu spotřebitel prokázat, že zboží bylo vadné při převzetí. Pokud tedy bylo rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale spotřebitel se závěry reklamace nesouhlasí a dožaduje se nápravy, musí důvody zamítnutí reklamace rozporovat. Silným a přesvědčivým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce z oboru. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho má také spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (tedy včetně proplacení znaleckého posudku). Seznam soudních znalců je možné vyhledat mimo jiné na webové adrese www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nebude-li možné spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese: www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
15.10.2020 10:31, před 8 měsíci

Vzhledem k tomu, že TV je složitá elektronický výrobek, je reklamace vždy předávána k řešení specializovanému autorizovanému servisu. Tak tomu bylo i v tomto případě. prodejna nemá možnost (schopnosti ani tech.možnosti) vyjádření a rozhodnutí servisu zkontrolovat nebo rozporovat. Pokud servis uvedl poškození dlouhodobým ponecháním statického obrazu, nejedná se jistě o běžné sledování TV vysílání, ale např. o ponechání fotografie na obrazovce a pod.
Je nám líto, ale v tomto případě nemůžeme zákazníkovi vyhovět a reklamaci uznat jako oprávněnou. Podkladem je vyjádření odborného servisu. Pokud chce zákazník rozporovat vyjádření odborného servisu, může se obrátit v jednání o odborném vyjádření přímo na servis, nebo postupovat v souladu s doporučením dTestu.


Tomáš Podborský

Reakce spotřebitele

Publikováno
15.10.2020 11:08, před 8 měsíci

Dobrý den, rád bych rozporoval reklamaci. Bohužel mě byla Tv opravena bez mého souhlasu. Když reklamaci neuznáte tak k případné opravě potřebujete souhlas majitele. Opravou jste mě připravily o možnost posouzení poškození Tv u soudního znalce. Určiťě to nebyla levná oprava. Bezplatnou opravou jste nepřímo přiznaly, že reklamace byla oprávněná. Soudní znalec mohl potvrdit vadu výrobků. Už bych si oled Tv nekoupil. Je vidět, že technologie oled má nízkou životnost. U tak drahých televizí, aby vydržel pěkný obraz sotva 2 roky. Spoléhat se na vaše vstřícné jednání v rámci dobrých vztahů? Mrzí mě, že tak velká společnost se ke svým zákazníkům takhle chová. Stálo mě to spoustu úsilý abych si tuhle tv mohl dovolit. S pozdravem Podborský

Reakce společnosti

Publikováno
15.10.2020 11:51, před 8 měsíci

Dobrý den,
rozhodnutí o opravě nad rámec záruky nevydává prodejce, ale autorizovaný servis. pokud by chtěl provést opravu hrazenou, musí se samozřejmě prostřednictvím prodejny dotázat, zda zákazník souhlasí. Pokud však provede opravu v rámci tzv. dobré vůle nad rámec uznané záruky, ale bezplatně, rozhodně tím zákazníka o nic nepřipravuje.


Tomáš Podborský

Uzavření stížnosti

Publikováno
15.10.2020 12:45, před 8 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Děkuji za vyjasnění mé žádosti. Mám štěstí, že mám Tv opravenou.Prodloužil jsem si záruku o 3 roky. Tak uvidím jestli to nebyly vyhozené peníze. S pozdravem Podborský