Společnost


Invia.cz, a.s.

Počet nahlášených stížností:74
Z toho za letošní rok:50
Stále v řešení:13
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#45609Nevrácené peníze za zájezd

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

7 dnů 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.10.2020, před 8 dny

Dana Sochorová

Znění stížnosti

V lednu 2020 jsem si přes internet objednala na Invia.cz zájezd do Itálie. Dne 6.1.2020 jsem zaplatila zálohu. Vzhledem ke coronaviru jsem v dubnu 2020 odstoupila od smlouvy s tím, že mi vrátí peníze na účet.18.5.2020 mi z Invia bylo potvrzeno, že v pořádku přijali žádost o vrácení přeplatku. Po odečtení storna poplatku mi mají vrátit 7.970 Kč.Dodnes 16.10.2020 nemám své peníze a v Invia už ani nereagují na maily.


Produkt

Zájezd Itálie Veneto, hotel Ambassador


Požadované řešení

Aby mi konečně poslali zpět mé peníze.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.10.2020 14:07, před 7 dny

Invia.cz, a.s. uvádí v čl. 3 svých obchodních podmínek, že je autorizovaným prodejcem zájezdů renomovaných cestovních kanceláří, se kterými má uzavřenu smlouvu o obchodním zastoupení. Pokud tedy záloha byla vyplacena společnosti Invia.cz, a.s. a tato společnost ji doposud neodevzdala pořadateli zájezdu, je zcela na místě vymáhat vrácení částky po společnosti Invia.cz, a.s. Pokud však již částka byla prokazatelně odevzdána společnosti pořádající zájezd, měla by se spotřebitelka obrátit s výzvou k navrácení peněžních prostředků přímo na pořadatele.

Ustanovení § 2536a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zakotvuje povinnost pořadatele vrátit při odstoupení od smlouvy (nerozhodné je, zda od smlouvy odstoupil sám pořadatel nebo spotřebitel) spotřebiteli peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení od smlouvy o zájezdu.

Byla-li doba vymezená pro navrácení peněžních prostředků překročena, jedná se tzv. bezdůvodné obohacení ve smyslu § 2991 občanského zákoníku. Ten, kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, má povinnost ochuzenému vydat, oč se obohatil.

Prodávajícího je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.