Společnost


Česká pošta, s.p.

Počet nahlášených stížností:2439
Z toho za letošní rok:217
Stále v řešení:7
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

0%
100%
Toto skore je založeno na 31 stížnostech.

#45615Nedoručení zásilky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

15 hodin 52 minut

Detail stížnosti

Publikováno
16.10.2020, před 7 dny

Jiří Mazura

Znění stížnosti

Dne 16.10.2020 jsem byl informován o doručení zásilky DR 7229590166F v době mezi 8 - 14 hod. Potom jsem byl informován o změně času doručení v době od 14:30 do 16:30 hod. Od 13:30 jsem byl v místě bydliště kam mi měla být zásilka doručen a místo doručení mi v 15:28 hod. přišla zpráva, že se zásilku nepodařilo doručit. Urgence na poště byla ztráta času neboť mi bylo nabídnuto opakované doručení za úplatu.
Služba jak ve zlém snu.
RNDr. Jiří Mazura


Požadované řešení

Pokusit se doručovat zásilky v čase, který si určí Ćeská pošta. Že by si čas doručení mohl domluvit adresát je fantazie.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.10.2020 13:15, před 7 dny

Podnik je povinen se o doručení prokazatelně pokusit a následně o uložení zásilky informovat. Pokud tak neučiní, je možné podat reklamaci na kterékoli poště. Spotřebitel by neměl odcházet bez potvrzení, které by mělo obsahovat shrnutí reklamace a datum jejího uplatnění. Podnik se zavazuje k tomu, že zákazníka vyrozumí o vyřízení reklamace do 30 dnů od jejího podání.

Pokud provozovatel poštovních služeb nevyhoví nebo nevyřídí reklamaci vad poskytované poštovní služby, je odesílatel nebo adresát oprávněn podat u Českého telekomunikačního úřadu návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace nebo marného uplynutí lhůty pro její vyřízení, jinak právo uplatnit námitku zanikne. Podání návrhu podléhá správnímu poplatku.

Česká pošta, s.p. se rozhodla nevyužít službu VašeStížnosti.cz pro řešení sporů se svými zákazníky. Vzhledem k tomu, že je námi poskytované mimosoudní řešení sporů založeno na principu dobrovolnosti, bude stížnost uzavřena.

Toto rozhodnutí je podpořeno faktem, že Česká pošta shledává svůj systém pro příjem, evidenci a řešení stížností jako dostatečný. Dle vyjádření České pošty přijme podání týkající se služeb poskytovaných Českou poštou nebo jednání jejích zaměstnanců kterákoliv organizační jednotka. Podání mohou být uplatněna telefonicky, osobně, dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou.

Pro úplnost přikládáme odkaz, který obsahuje kontakt na poštovního ombudsmana: http://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/kontakty/postovni-ombudsman