Společnost


Internet Mall, a.s.

Počet nahlášených stížností:376
Z toho za letošní rok:46
Stále v řešení:6
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

51%
49%
Toto skore je založeno na 101 stížnostech.

#45618Zdržení dodávky

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

7 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.10.2020, před 7 dny

Alexandr Hladki

Znění stížnosti

Vždy jsem rad nakupoval u vás, ale podruhé byl již jsem zklamán. A to v případě dodávky zboží. Objednal jsem v čtvrtek televizi, protože moje se rozbila a televizi využívám v práci. Zakázka 122216935. Potřeboval jsem jí rychle a uvažoval jsem o osobním odběru. Ten byl možný jen v pátek. Proto jsem rozhodl, že zaplatím vám dodávku když se jedná o stejný den. V patek ráno jsem dostal zprávu o pozdržení odbavení. Hned jsem volal na číslo 296 245 025 (08:48) a prosil jsem jestli nemůžu zboží vyzvednout osobně jestlí není možně ho dopravit to v pátek. Bylo mí řečeno že se zboží už předává dopravci a dostanu ho zítra. Ale zboží bylo předáno dopravci až večer a teď zboží dostanu až v pondělí. Kdy bych věděl, že je to taková doba, vybral bych jiného prodejce. Nerozumím proč nedodržujete své závazky, když jsem svojí plním. Taky nerozumím, proč když nabízím problému hned po nahlášení, nechováte se vstřícně. Příště si rozmyslím, jestli budu u vás něco objednávat.
S Bohem, Alex


Produkt

číslo zakázky 122216935


Požadované řešení

Už je pozdě, řešení jsem nabízel dnes (16.10.2020) ráno. Ale mam doporučení: jestli to nemůžete dodat včas zkuste se jednat z zákazníkem vstřícně. Nevím, co můžete teď udělat, když jsem zboží potřeboval mít v pátek, ale budu ho mít v pondělí. 3 dní mám nekomfortní práci navíc. Rad bych taky věděl o opatřeních, co učiníte. Ale netrvám na tom. Nevím, jak to jde napravit.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
17.10.2020 13:02, před 7 dny

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Jestliže zboží prodávající nedodá v tomto termínu, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Pokud by spotřebiteli vznikla kvůli tomuto porušení smluvní povinnosti ze strany společnosti škoda, mohl by žádat po společnosti náhradu této škody. Musel by však prokázat, že mu škoda vznikla, a že důvodem vzniku škody bylo porušení smluvní povinnosti ze strany prodávajícího.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.