Společnost


České aerolinie a.s.

Počet nahlášených stížností:79
Z toho za letošní rok:6
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#45623Nevrácení peněz za nerealizovatelné lety v červnu 2020

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 6 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
17.10.2020, před 12 měsíci

Vlastimil Jura

Znění stížnosti

Z důvodu corana viru jsme nemohli /2 osoby/ realizovat ve dnech 8.června let z Prahy do Kazaně: Czech Airlines 4926 operated by SMARTWINGS a pak 20.června z Moskvy do Prahy: Czech Airlines 895. Letenky jsme zakoupili prostřednictvím Expedia travel confirmation - 8 Jun - (Itinerary # 7517451758340). Od této CK nám bylo po zrušení letenek opakovaně sděleno, že vrácení příslušné částky za letenky bude trvat až 12 týdn. Výňatek ze zprávy:
When you'll get your refund
Your refund will be processed by the airline directly to the original form of payment used for the purchase of your ticket(s). Please allow up to 12 weeks for Czech Airlines to send this amount to you. I'm sorry that we can’t expediate this.
Ačkoliv tato doba dávno uplynula, žádné peníze jsme dosud neobdrželi.
Žádám prověřit tuto záležitost, než se budeme muset obrátit někam jinam, což bychom neradi.
S pozdravem Vlastimil Jura


Produkt

viz text výše


Požadované řešení

Očekávám vrácení platby za letenky a v této souvislosti oznamuji, že už mám novou bankovní kartu, než jsem si kupoval letenky. Proto vás nyní informuji o jeho novém čísle: 5168 4401 2310 0476, které vydává Air Bank na jméno VLASTIMIL JURA. Předpokládám, že prostřednictvím něj vrátíte platbu na můj účet.
Děkuji předem!


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.11.2020 11:45, před 11 měsíci

Vrácení kupní ceny letenek je třeba nárokovat přímo u letecké společnosti. Nároky cestujících při zrušení letu se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů (dále jen "Nařízení").

Dle tohoto nařízení se zrušením letu rozumí neuskutečnění letu, který byl dříve plánován a na který bylo rezervováno alespoň jedno místo. Dle čl. 5 nařízení platí, že v případě zrušení letu je dotčeným cestujícím nabídnuta provozujícím leteckým dopravcem pomoc v souladu s čl. 8 Nařízení.

Cestující, jehož let byl zrušen, má právo zvolit mezi náhradou pořizovací ceny letenky spolu s případným zpátečním letem do původního místa odletu, a to při nejbližší příležitosti, nebo přesměrováním za srovnatelných dopravních podmínek a při nejbližší příležitosti na jejich cílové místo určení, nebo přesměrováním za srovnatelných dopravních podmínek na jejich cílové místo určení v pozdější době podle přání cestujícího s výhradou dostupnosti míst. Vzhledem k současné situaci však volba letu při nejbližší příležitosti nemusí být poskytnuta v krátké době.

Náhradu pořizovací ceny letenky je společnost povinna uhradit do sedmi dní způsobem stanoveným v čl. 7 odst. 3 Nařízení (hotově, elektronickým bankovním převodem, bankovními příkazy nebo bankovními šeky nebo, v případě dohody podepsané cestujícím, cestovními poukazy nebo jinými službami), a to za část nebo části neuskutečněné cesty a za část nebo části již uskutečněné cesty, jestliže let nadále neslouží účelu vztahujícímu se k původnímu cestovnímu plánu cestujícího, spolu s případným zpátečním letem do původního místa odletu, a to při nejbližší příležitosti.

Dle čl. 3 Nařízení je nutné, aby daný let začínal na letišti na území členského státu nebo pokud začíná na letišti nacházejícím se na území třetího státu, končí na letišti na území členského státu a zároveň je operován evropskou aerolinkou.

Podrobný formulář stížnosti pro uplatnění nároku při zrušení letu, zpoždění letu nebo odepření nástupu na palubu zpracovala Evropská komise jako praktický návod postupu při stížnosti u leteckého dopravce, viz. http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/complain_form/eu_complaint_form_cs.pdf. Po bezvýsledném uplynutí šestitýdenní lhůty pro vyřízení stížnosti leteckým dopravcem, nebo pokud cestující není s odpovědí leteckého dopravce spokojen, je možné stížnost podat národnímu dozorovému orgánu. Tím je v ČR Úřad pro civilní letectví(dále jen „ÚCL“), letiště Václava Havla Praha, 160 08 Praha 6.

Voucher je spotřebiteli možné poskytnou místo peněžních prostředků pouze tehdy, pokud s tím souhlasí.

Společnost České aerolinie a.s. se rozhodla nevyužít možnosti smírného řešení sporů prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz. Vzhledem k tomu, že je námi poskytovaná služba založena na principu dobrovolnosti, bude stížnost uzavřena. Podle vyjádření společnosti se mohou spotřebitelé obrátit se svými stížnostmi na oddělení vztahů se zákazníky prostřednictvím elektronického formuláře, který je k dispozici na adrese https://www.csa.cz/cz-cs/kontaktni-formular/. V případě, že spotřebitel již společnost kontaktoval a nebyl spokojen se způsobem, jakým byl jeho požadavek vyřízen, může se s návrhem na mimosoudní řešení sporu obrátit na Českou obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši spotřebitelskou poradnu na telefonní lince 299 149 009.