Společnost


Buy4Less s.r.o.

Počet nahlášených stížností:2
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#45628Marné uplynutí reklamační lhůty

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 dny

Detail stížnosti

Publikováno
17.10.2020, před 2 dny

Jakub Vlček

Znění stížnosti

Na podzim roku 2018 jsme reklamovali iPhone. Po 30 dních nebyla reklamace vyřízená, odstoupili jsme proto od kupní smlouvy. Prodávající několik nereagoval, tak jsme celý případ předali na ČOI. S ČOI prodávající komunikoval po e-mailu a nám potvrdil, že nám vrátí polovinu ceny telefonu a přístroj. Bohužel se nám od té doby nepodařilo prodávajícího kontaktovat. Jsme tak bez telefonu i peněz.


Produkt

iPhone 8


Požadované řešení

Vrácení telefonu a 50% z kupní ceny


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.10.2020 15:07, včera

Pokud prodávající nevyřídí reklamaci ve stanovené době (30 dnů nebo individuálně sjednaná doba), jedná se o podstatné porušení smlouvy. Dle ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má v takovém případě spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Prodávající má po odstoupení povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu výrobku.

Nevrátí-li podnikatel spotřebiteli peněžní prostředky bezodkladně po odstoupení od smlouvy, ocitá se v prodlení. Spotřebitel tak může požadovat úroky z prodlení dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.). Nevrácením částky v zákonné lhůtě se z ní stává bezdůvodné obohacení na straně prodávajícího, které je povinen dle § 2991 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vydat spotřebiteli.

Pokud bude podnikatel nadále v prodlení, doporučujeme spotřebiteli, aby mu zaslal tzv. předžalobní výzvu dle ustanovení § ustanovení 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a vyzval ho k plnění ve lhůtě, která nesmí být kratší než 7 dnů před případným podáním žaloby k soudu. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.