Společnost


2Traders CZ s.r.o.

Počet nahlášených stížností:1
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#45658Doručená poškozená myčka

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 10 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
20.10.2020, před 9 měsíci

Ludmila Pospíšilová

Znění stížnosti

Dne 25.7.2020 mi byla potvrzena objednávka myčky a mikrovlnky. 27.7.2020 převzal Top Trans. 28. 7. 2020 doručil Top Trans. Dovezli mi celkem 3 balíky (myčku, mikrovlnku a dřez (ten je od jiného dodavatele)). Přepravu zajišťovali prodejci. Myčka měla poškozený obal a řidiče jsem na to upozornila. Přesvědčil mě, že to nic není, že je to jen obal a té myčce se nemohlo nic stát, že je to tak zabaleno dřevem, polystyrenem a papírem. Nic se mnou nesepisoval ani mi tuto možnost nenabídl. Já jsem si hned po složení pořídila fotografie poškozeného obalu. Zboží jsem nerozbalovala, jsem v invalidním důchodu a staršího věku a rozbalit takový balík je nad mé síly. 28. 9. 2020, den před montáží nové kuchyně přijel montér a zboží jsme rozbalili. Myčka je v místě poškození balíku velmi poškozená a je nepoužitelná. Ještě ten den jsme psali dodavateli e-mail, ale bylo mi sděleno, že je to nezajímá a je to moje chyba, že jsem zboží převzala. Poslala jsem tedy ještě oficiálně reklamaci přes formulář, doložila fotky poškozeného obalu a fotky rozbalené a poškozené myčky (reklamace RZ004405) a ofocené stvrzenky od Top Trans. Opět mi bylo sděleno, že mám smůlu. Že pokud převezmu poškozené zboží, je reklamace automaticky na zamítnutí a že je nemohu omezovat tím, co mi napsali nebo řekli. Navíc najednou chtěli doložit fotky poškozeného obalu ze všech stran, myčka byla v tu dobu rozbalená a těžko bych v den doručení pořídila fotky jiného velkého a takto poškozeného balíku. Ve vlastnostech fotky je informace, kdy byla fotka pořízená.


Produkt

SPV46IX07E vestavná myčka na nádobí BOSCH


Požadované řešení

výměna zboží nebo vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.11.2020 10:14, před 8 měsíci

Pokud přepravu zajišťoval prodávající, spotřebitel uplatňuje reklamaci vůči němu. Je-li spotřebiteli doručeno poškozené zboží, jedná se o vadu ve smyslu § 2161 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, protože zboží není doručeno ve sjednané kvalitě a nemá sjednané vlastnosti.

Spotřebitel by měl při uplatnění reklamace zejm. prokázat, že došlo k poškození již při přepravě. Pokud má spotřebitel k dispozici důkazy ve formě fotografií poškozeného a ještě zabaleného zboží nebo svědecké výpovědi montéra, který zboží rozbaloval, lze podle našeho názoru předpokládat, že v případném sporu by bylo spotřebiteli vyhověno.

Přepravce, který je pověřen prodávajícím, by měl spotřebiteli automaticky nabídnout sepsání protokolu nebo obdobného potvrzení, namítá-li spotřebitel, že zboží by mohlo být pod obalem poškozené. Nelze spotřebitele odbýt s tím, že "to nic není, že je to jen obal a té myčce se nemohlo nic stát, že je to tak zabaleno dřevem, polystyrenem a papírem." Toto neprofesionální jednání nesmí jít v souladu s § 5 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, k tíži spotřebitele. Za toto neprofesionální jednání nese naopak odpovědnost prodávající.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Pokud se jedná o myčku, a tudíž nejde pravděpodobně o bagatelní částku, bude patrně vhodné kontaktovat advokáta a obrátit se s žalobou na civilní soud, resp. s předžalobní výzvou na společnost.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.12.2020 10:27, před 7 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.