Společnost


AURES Holdings a.s.

Počet nahlášených stížností:429
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:4
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

45%
55%
Toto skore je založeno na 173 stížnostech.

#45659Technický průkaz

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 měsíc 3 dny 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.10.2020, před 3 měsíci

Pavel Hranička

Znění stížnosti

Dobrý den,
dne 29.09.2020 jsme zakoupili BMW V pobočce v Č.Budějovicích.
Vše v odpovídajícím stavu-výbava , funkčnost i s evidenční kontrolou vše proběhlo k naší spokojenosti.
Ale doklady nám byly přislíbené do 10ti dnů což se nestalo. Ani v dalších slibovaných týdnech. Do des mám jen zprávu, že je problém s plnou mocí majitele a z Prahy tyto doklady stále nejsou předané.
Další telefonické reakce jsou stále stejné a to vždy posunuto o týden.

Nutná evidenční kontrola potřebná k přepisu propadne.
Také nelze zkontrolovat zápis pro přítomnost závěsného zařízení.
Nelze překontrolovat podle tech. průkazu a provést nákup zimních kol.
Cesty do zahraničí jsou vyloučené z důvodu nesplněných 10ti dnů k přepisu od koupi vozu. Silniční kontroly v CZ jsou shovívavé, už s AAA mají zkušenosti. Ovšem doporučují s takovým vozem nejezdit z důvodu rizika.
A také zákonně uvedenou pokutou až 50 000,-. Kde mám protiargument ano , ale 10ti denní lhůta je od dodání dokladů. V důsledku tuto obhajobu neuznají ani pojišťovny.

reklamuje se takováto záležitost?

Emailové adresy na poradce nebo vyšší vedoucí jsou bez odezvy.
Oslovil jsem emailem v AAA také ombudsmana. Byl jsem ujištěn, že budu kontaktován.

Závěr: nemohu přezout na zimní gumy. Důležité!!!
Nemám doklad o legálním přihlášení závěsu!!

Pzn.
(Jednou z povinností prodávajícího v rámci kupní smlouvy je dle § 2087 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, předání dokladů, které se k věci vztahují. Obzvláště pak doklady potřebné k převzetí a užívání věci, což jednoznačně platí právě pro doklady k automobilu. Ust. § 2094 odst. 1 dále stanoví že má-li k předání dojít při zaplacení kupní ceny, předá prodávající doklady v místě placení. Odst. 2 téhož paragrafu občanského zákoníku potom má dojít k předání dokladů při odevzdání věci.)


Produkt

BMW X1 SPZ 1TP2773


Požadované řešení

Předané doklady (Velký tech. průkaz) nutné pro kontrolu přihlášeného závěsu.
malý tech. průkaz
Náhrada propadlé Evidenční kontroly


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.10.2020 14:36, před 3 měsíci

Jednou z povinností prodávajícího v rámci kupní smlouvy je dle § 2087 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, předání dokladů, které se k věci vztahují. Obzvláště pak doklady potřebné k převzetí a užívání věci, což jednoznačně platí právě pro doklady k automobilu. Ust. § 2094 odst. 1 dále stanoví že má-li k předání dojít při zaplacení kupní ceny, předá prodávající doklady v místě placení. Odst. 2 téhož paragrafu občanského zákoníku potom má dojít k předání dokladů při odevzdání věci.

Jestliže tak prodávající doklady nedodal, je na místě jej vyzvat, aby tak učinil. Prodávající zároveň odpovídá za případnou škodu, která by takovým jeho jednáním vznikla.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
13.11.2020 16:03, před 2 měsíci

Vážený pane Hraničko,
Vaši záležitost jsem prověřila s kolegy z oddělení dokladů a mám informaci, že věc by měla být již vyřešena. Dejte pak prosím vědět, jak jste byl spokojený.
Děkuji, Jitka Míková, AAA AUTO


Pavel Hranička

Uzavření stížnosti

Publikováno
24.11.2020 07:23, před měsícem

Hodnocení:

Komentář: Dobrý den,

doklady jsou předány a vozidlo jsem přepsal.cca 2 měsíce od zakoupení.

100% jsme spokojeni pouze s panem co vozidlo prodával na pobočce.
Dále s uzavřením smlouvy.

50% ostatní peripetie,
kopie dokladů poslané @ hodně pomohly
bonus E.kontroly - ANO (formou proplacení)
očekávaný bonus z prodlení= přepis vozidla- NE (bez odezvy na @)


V budoucnu opět navštívíme AAA a doufáme v příjemnější průběh.