Společnost


Invia.cz, a.s.

Počet nahlášených stížností:75
Z toho za letošní rok:51
Stále v řešení:7
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#45728Nevrácení platby za CK zrušený zahraniční zájezd

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

30 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
23.10.2020, před měsícem

Karel Mertl

Znění stížnosti

Po zrušení zaplaceného zájezdu v termínu 17.6-28.6.2020 jsme odmítli voucher i změnu termínu /jsme důchodci nad 65 let/ a 28.5.2020 jsme elektronicky odeslali vyplněný formulář, kde požadujeme vrácení celé ceny zájezdu /33980,-Kč/.
Po mnohých telefonických i elektronických urgencích jsme do dnečního dne žádné peníze neobdrželi.


Produkt

Jednalo se o zájezd do Tunisu na Džerbu č.smlouvy 6949707, rezerv.č. 28051


Požadované řešení

Bezodkladné vrácení celé ceny zájezdu - které mělo být do 14 dnů po obržení výzvy k vrácení peněz / dle zák.č.185 MPR/


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
23.10.2020 12:34, před měsícem

Invia.cz, a.s. uvádí v čl. 3 svých obchodních podmínek, že je autorizovaným prodejcem zájezdů renomovaných cestovních kanceláří, se kterými má uzavřenu smlouvu o obchodním zastoupení. Pokud tedy záloha byla vyplacena společnosti Invia.cz, a.s. a tato společnost ji doposud neodevzdala pořadateli zájezdu, je zcela na místě vymáhat vrácení částky po společnosti Invia.cz, a.s. Pokud však již částka byla prokazatelně odevzdána společnosti pořádající zájezd, měl by se spotřebitel obrátit s výzvou k navrácení peněžních prostředků přímo na pořadatele.

Byla-li doba vymezená pro navrácení peněžních prostředků překročena, jedná se tzv. bezdůvodné obohacení ve smyslu § 2991 občanského zákoníku. Ten, kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, má povinnost ochuzenému vydat, oč se obohatil.

Prodávajícího je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.11.2020 18:25, včera

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.