Společnost


Allianz pojišťovna, a.s.

Počet nahlášených stížností:81
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#45789Řešení škodní události

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 1 den 20 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
27.10.2020, před 2 lety

Josef Faifr

Znění stížnosti

Škodnní událost H120017056CZE. Likvidátoska p. S. mi sdělila, že vše vyřešila. Domnívám se, že mám nárok jakým způsobem likvidovala moji událost.Byla mi sdělena částka, ale nikoliv jakým způsobem k této částce došla (požaduji vyčíslení, kde by bylo patrné jak k tomu došla). Dále mi bylo sděleno, že pokud budu chít modul, který mě opravárenská firma odvezla (nechtěl jsem jej odvést), takže mám nárok na doručení zpět na mé náklady, což jsem nezpůsobil já. Dále se domnívám, že pokud jsem televizor měl pojištěný na dobu 5 let a z důvodu nekvality televizoru mě ukončila pojištění dříve, tak bych měl mít nárok na vrácení adekvátní části za dobu trvání.

S pozdravem
Faifr


Produkt

televizor SAMSUNG LED UE49KU6172UXXH,servisní list ISL3030514


Požadované řešení

Zaslat vyúčtování škodní události, nevím kolik bylo účtováno za opravy nebo jiné věci
Vrátit bezplatně M modul na miji adresu,O.Nedbala 685,541 01 Trutnov
Vrácení adekvátní částky za neuskutečněné pojištění,ukončením smlouvy bylo pojištění zrušeno bez náhrady škody


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.11.2020 15:23, před 2 lety

Domníváme se, že je-li pojišťovnou likvidována škodní událost, je požadavek spotřebitele na seznámení se s postupem pojišťovny a s vyúčtováním jednotlivých položek v souladu s ustanovením § 2797 odst. 1 občanského zákoníku.

Toto ustanovení uvádí, že šetření je skončeno sdělením jeho výsledků osobě, která uplatnila právo na pojistné plnění; na žádost této osoby jí pojistitel v písemné formě zdůvodní výši pojistného plnění, popřípadě důvod jeho zamítnutí.

Neznáme konkrétní smluvní podmínky daného vztahu, proto jen obecně uvádíme, že není možné spotřebiteli odejmout proti jeho vůli jeho vlastní věc a tuto věc zadržovat. Mohlo by se jednat o bezdůvodné obohacení ve smyslu § 2993 odst. 1 občanského zákoníku. Kdo se bezdůvodně obohatil, má povinnost bezdůvodné obohacení vydat bezprostředně po výzvě.

Podrobnosti o vzniku, trvání a zániku pojištění, pojistnou událost, výluky z pojištění a způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost vymezují v souladu s § 2774 odst. 1 občanského zákoníku zpravidla pojistné podmínky. Pokud se spotřebitel domnívá, že k ukončení pojištění došlo v rozporu s těmito podmínkami, měl by se obrátit na pojišťovnu a tento způsob ukončení rozporovat.

K mimosoudnímu řešení sporů mezi pojišťovnou a spotřebitelem při poskytování pojištění, které není životním pojištěním, je příslušná Česká obchodní inspekce. Je tedy možné obrátit se na Českou obchodní inspekci. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/pusobnost-financniho-arbitra.html a na www.adr.coi.cz.

Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu před Českou obchodní inspekcí je skutečnost, že se stěžovatelinepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.12.2020 10:17, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.