Společnost


Česká srovnávací s.r.o.

Počet nahlášených stížností:100
Z toho za letošní rok:30
Stále v řešení:31
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#45813Vymáhání pokuty

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc

Detail stížnosti

Publikováno
29.10.2020, před rokem

Jana Šulíkova

Znění stížnosti

Dobry den, asi před rokem mi volali ze srovnávací společnosti jestli je nechci podpořit v soutěži, že mě to nebude nic stát a tak jsem souhlasila..
Operátorka mě ujišťovala, že v žádném případě nebudu muset měnit stávajícího dodavatele elektřiny..
Že se jen prakticky postavim za tu svou společnost u které odebíram, několikrát jsem se ji v tom telefonickém rozhovoru ptala jestli tomu takto, jak to tady píšu rozumim dobře..
Operatorka mi tvrdila, že ano..
Pak ke mě domu ve sjednaný čas, měl přijet jejich kuryr, aby si ofotil OP a ročni vyúčtování meho stávajícího dodavatele, jenže ja roční vyúčtování neměla, protoze na stávající adrese jsem bydlela jen asi pul roku..
Mela jsem jen smlouvu ze zálohami..
Jejich kuryr vubec nerespektoval sjednany čas a tvrdil mi, že na mě nebude nikde dvě hodiny čekat a tak jsem mu řekla ať za mnou přijede do prace, mela jsem to totiz nachystane už i s OP ofotil si to a odjel.,
Za par měsíců mi volala operatorka, že jsem nedodala co po mě chtěli a pokud to nedodam zaplatím pokutu za nedodržení jejich podmínek..
Řekla jsem jim jasně, že nic jiného nemam a tak mě tlačili, at si to vyžádam od toho svého odběratele, řekla jsem jim, že nemam čas na takové veci, že me obtěžuje jak neustále volají a neco chtějí a že na ne kašlu a nebudu s nimi dále jednat..
Prisla pokuta na 5000 a taky dopis s formulářem pro mého odběratele a plna moc, poslala jsem jim obratem výpověď, která byla součástí jejich smlouvy a oni stále volají, že chtějí tu pokutu
Je moji povinnosti ji zaplatit..?
Predem děkuji


Požadované řešení

Zajímá mě jestli tu pokutu můžou po mě nějak exekučně vymáhat


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.10.2020 10:13, před rokem

Byl-li při nabízení služby užit nepravdivý údaj, mohlo by se jednat o nekalou obchodní praktiku ve smyslu § 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Podle skutkového stavu popsaného ve stížnosti by se mohlo jednat o uvedení spotřebitele v omyl při předsmluvním jednání o smlouvě. Takovéto jednání je způsobilé podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele ve vztahu k dané službě či výrobku. Dále má podnikatel povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je rovněž nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele taktéž zakázaná.

Spotřebitel by mohl navíc namítat neplatnost přihlášky. Platí totiž, že v případě, kdy spotřebitel jedná v omylu o rozhodující okolnosti, je jeho právní jednání dle § 583 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, neplatné.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc. Odstoupení od smlouvy ze zákonných důvodů není možné (dle ustálené judikatury Nejvyššího soudu ČR) sankcionovat, neboť se jedná o nepřípustné sankcionování výkonu práva. Podnikatel nesmí spotřebitele uvádět v omyl tím, že mu takovéto informace ohledně jeho práva na odstoupení podává.

Ohledně smluvní pokuty za nedodržení povinností je dále naprosto klíčové, kde byla ve smlouvě obsažena. Dle nálezu Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 3512/11, platí, že v rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné. Pokud je ujednání o smluvní pokutě pouze součástí obchodních podmínek, tak je ve vztahu ke spotřebiteli překvapivé a pro něj neúčinné.

Z preventivních důvodů dodáváme, že dle § 11a odst. 3 energetického zákona platí, že uzavře-li spotřebitel smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu, může ji navíc vypovědět bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.11.2020 09:43, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.