Společnost


Česká srovnávací s.r.o.

Počet nahlášených stížností:101
Z toho za letošní rok:31
Stále v řešení:32
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#45815Neoprávněné uzavření smlouvy

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

30 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
29.10.2020, před rokem

Hana Sedláčková

Znění stížnosti

Zavolali mi z české srovnávací, zda nemám zájem o změnu dodavatele. Pro odběrné místo 27ZG300Z0277966Q (EIC kód). Řekla jsem jim, že ne.. Hovor by měl být monitorován, mělo by to jít dohledat. ŘEkla jsem, ale, že jsem nakloněna tomu, aby mi nabídli lepší nabídku. Dne 19.8. přijel kurýr s tím, že mi veze pro srovnání lepší nabídku. Podepsala jsem mu převzetí. Za několik dní mě ale kontaktoval můj dodavatel plynu s tím, že jsem porušila smlouvu a přešla k ČEDu, to jsem ale nechtěla. Jen jsem podepsala převzetí.. Pán mi zakryl papíry, jen mi ukázal kam se mám podepsat a já bez brýlí podepsala.. Nevěděla jsem ale, že mi hned podstrčil smlouvu. Několikrát jsem jim psala dopis, že nesouhlasím a že soutěž ani nebyla platná, protože garantovanou nižší cenu jsem od nich nedostala. Teď mi od ČEDu přišla upomínka, že mám zaplatit neuhrazenou zálohu. Já ale nevím, zda mám platit, když je nechci. Chci zpět k Bohemia energy. Ale z české srovnávací se mnou nikdo nekomunikuje...


Produkt

Odběr plynu na odběrném místě 27ZG300Z0277966Q (EIC kód)


Požadované řešení

Chtěla bych od ČEDu odstoupit a vrátit se k Bohemia energy


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.10.2020 12:02, před rokem

Byl-li při nabízení služby užit nepravdivý údaj (např. o nezávaznosti souhlasu), mohlo by se jednat o nekalou obchodní praktiku ve smyslu § 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Podle skutkového stavu popsaného ve stížnosti by se mohlo jednat o uvedení spotřebitele v omyl při předsmluvním jednání o smlouvě. Takovéto jednání je způsobilé podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele ve vztahu k dané službě či výrobku. Dále/také má podnikatel povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je rovněž nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele taktéž zakázaná.

Spotřebitel by mohl navíc namítat neplatnost přihlášky. Platí totiž, že v případě, kdy spotřebitel jedná v omylu o rozhodující okolnosti, je jeho právní jednání dle § 583 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, neplatné.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc. Odstoupení od smlouvy ze zákonných důvodů není možné (dle ustálené judikatury Nejvyššího soudu ČR) sankcionovat, neboť se jedná o nepřípustné sankcionování výkonu práva. Podnikatel nesmí spotřebitele uvádět v omyl tím, že mu takovéto informace ohledně jeho práva na odstoupení podává.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.11.2020 09:41, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.