Společnost


Alektum, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:50
Z toho za letošní rok:14
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

91%
9%
Toto skore je založeno na 12 stížnostech.

#45909Mylando AG - Neoprávněné vymáhání peněz

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 dny 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
02.11.2020, před 26 dny

Dana Mandlíková

Znění stížnosti

Prosím o pomoc s tímto mým případem. Byla mi poštou doručena výzva k úhradě dlužné částky ve výši 621,01,-Kč, a to pod jednacím č. 284762 (Alektum, s.r.o.), a to věřiteli společnosti Mylando AG (ID u věřitele – 820941) Já jsem žádné zboží neobjednávala a nic nepřebírala. Jak mám prosím postupovat dále? Děkuji za případnou pomoc. pí. Mandlíková


Požadované řešení

Zrušení vymáhání finanční částky a vymazání z databáze spolešnosti


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.11.2020 15:33, před 26 dny

Žádá-li společnost zaplacení údajné dlužné částky, musí také prokázat, že k tomu má právní důvod. Pokud si je spotřebitelka jistá tím, že závazek nevznikl, tudíž nevznikla platná pohledávka, patrně nebude možné tento právní důvod prokázat a dluh vymáhat. Před vyplacením jakékoli částky třetí osobě (jiné společnosti) má pochopitelně spotřebitelka nárok na to, aby byla seznámena s právně relevantním důvodem, pro který od ní společnost vyžaduje peněžité plnění.

O neexistenci dluhu je vhodné informovat společnost, které byla údajná pohledávka postoupena - tedy Alektum, s.r.o. Neexistuje-li dluh spotřebitele vůči postupiteli, není ani společnost, které je pohledávka postoupena, oprávněna údajnou pohledávku vymáhat. Společnost nemůže ani žádat, aby spotřebitel zaplatil poplatek za vymáhání údajného dluhu. To vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 32 Cdo 1733/2008.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
5.11.2020 18:32, před 23 dny

Vymáhání bylo ze strany Alektum, s.r.o. ukončeno.


Dana Mandlíková

Uzavření stížnosti

Publikováno
5.11.2020 18:45, před 23 dny

Hodnocení:

Komentář: Dobrý den, moc děkuji tímto dTestu za Vaši pomoc. Jen doufám, že mi už nic podobného od firmy Mylando AG nebo Alektum, s.r.o. v budoucnu nepřijde. S pozdravem D. Mandlíková