Společnost


AutoESA a.s.

Počet nahlášených stížností:47
Z toho za letošní rok:4
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#45982Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 6 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
05.11.2020, před 9 měsíci

Petr Krofta

Znění stížnosti

Dne 18.10.2020 jsem u AutoEsa zakoupil vůz Škoda Octavia II. Po 6 dnech a nenajetím ani 500 km se za jízdy rozsvítila kontrolka motoru
- žhavení. Po telefonické domluvě s infolinkou jsem auto nechal odtáhnout
do autorizovaného servisu Škoda v Mariánských Lázních. Tam mi vyhotovili Protokol o diagnostice a zjištění závady, který jsem následně poslal do AutoEsa. Byla zjištěna tato závada - Elektronika motoru (přímé vstřikování nafty a předžhavení s CR (UDS), vstřikovací ventil válce 1 elektrická závada v elektrickém obvodu.
Po týdnu čekání dne 4.11.2020 byla reklamace zamítnuta. Vyjádření AutoEsa:
"K této reklamaci si Vám dovolujeme sdělit, že výše uvedený vůz Škoda Octavia II
byl v naší společnosti zakoupen dne 18.10.2020 jako použitý, na základě kupní
smlouvy K1312620. Součástí této Smlouvy je také Protokol o stavu vozu (PSV), se
kterým jste byl v okamžiku prodeje seznámen.
Technický stav automobilu je ovlivněn počtem km dle stavu tachometru, jeho
stářím či nadměrným opotřebením základních technických agregátů.
Stav tachometru 185382
Dne 26.10.2020 jste podal reklamaci pro: Za jízdy se rozsvítila kontrolka motoru
- žhavení. Po telefonické domluvě s Vaší infolinkou jsme auto nechali odtáhnout
do autorizovaného servisu Škoda v Mariánských Lázních.
Prodávající k dotčené soustavě v PSV K1312620 na str. 2/3 mj. uvedl: MOTOR –
výkon a jednotlivé součásti motoru odpovídají stáří a počtu ujetých km
Právo z vadného plnění, které se projeví po prodeji, je upraveno § 2079 a násl.
Občanského zákoníku. Kupujícímu použitého zboží náleží právo z vadného plnění
pouze v případě, že vady zjištěné až po prodeji prokazatelně existují na
předmětu koupě v okamžiku prodeje a kupující na ně nebyl prodávajícím upozorněn.
Na stav opotřebení motoru vozu jste byl prodávajícím při prodeji vozu
prokazatelným způsobem upozorněn. Podpisem protokolu o stavu vozu K1312620 jste
prohlásil, že jste si vědom, že se nejedná o nový automobil, není za takový
považován a automobil od prodávajícího kupujete ve stavu, ve kterém se nachází
v okamžiku jeho prodeje, s plným vědomím toho, že některé segmenty, součástky a
agregáty jsou na hranici životnosti a vyžadují opravu.
S odkazem na body 4.4. kupní smlouvy K1312620 jsem neshledal rozpor mezi jejím
zněním a skutečností.
Nadto uvádíme, že u vozu s nájezdem cca. 185.000 km lze zcela nepochybně
kontrolu a případnou výměnu vstřiků, žhavících svíček, rozvodů, stejně jako
kontrola a případná výměna náplní vozu a filtrů, ať už olejových vzduchových,
pylových, či palivových atd., podřadit pod běžnou údržbu.
S technickým stavem vozu jste byl prodávajícím prokazatelným způsobem seznámen.
Podpisem PSV K1312620 jste souhlasil s informací prodávajícího, že u automobilu
s tímto technickým stavem lze s určitostí předpokládat, že automobil může mít
podstatné vady, zejména z důvodu jeho předchozího vysokého opotřebeni a použiti,
které si kupující musí prověřit a odstranit sám na své vlastni náklady.
Vzhledem k výše uvedeným faktům nemůžeme bohužel Vaší reklamaci ve věci vytčené
vady vozu - za jízdy se rozsvítila kontrolka motoru - žhavení, uznat jako
oprávněnou."

Žádám tedy o přezkoumání reklamace. AutoEsa garantuje 10 denní záruku ode dne zakoupení automobilu a nepřijde nám normální, aby nám šestý den po zakoupení automobil přestal jet. Navíc máme malé dítě a auto opravdu potřebujeme. Děkuji Krofta


Produkt

Škoda Octavia II


Požadované řešení

Žádám o proplacení celé opravy a odtahu automobilu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
5.11.2020 15:09, před 9 měsíci

Při koupi ojetého vozidla platí, že spotřebitel nemůže reklamovat zboží pro vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím podle § 2167 písm. c) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ale i v tomto případě musí vozidlo vykazovat takové vlastnosti, které si smluvní strany sjednaly.

U ojetých automobilů hraje velkou roli při posuzování odpovědnosti za vady obsah smlouvy. Prodávající totiž neodpovídá za vady, na které kupujícího před uzavřením smlouvy prokazatelně upozornil. Také se záruka nevztahuje na vady, které odpovídají opotřebení automobilu vzhledem k jeho stáří či míře používání předchozím vlastníkem. Nelze však do smlouvy uvést velký výčet vad, kterými by snad vozidlo mohlo trpět, a pak tvrdit, že kupující byl na vady upozorněn. Musí se jednat o konkrétní vady a o jejich přítomnosti musí být kupující poučen.

Pokud autobazar reklamaci zamítne jako neoprávněnou a toto jeho rozhodnutí je konečné, doporučujeme obrátit se na advokáta, který by mohl uzavřenou kupní smlouvu prostudovat a zaslat autobazaru výzvu, v níž bude rozporovat vyřízení reklamace. Seznam advokátů je dostupný na stránkách www.dtest.cz/advokati.

Reakce společnosti

Publikováno
9.11.2020 10:17, před 9 měsíci

Dobrý den,
zákazníka jsme 6.11. vyzvali k zaslání nacenění opravy vozu a čekáme na jeho vyjádření. Reklamační řízení tedy stále běží.
AutoESA a.s.

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.12.2020 14:04, před 8 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.1.2021 09:24, před 7 měsíci

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.