Společnost


ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o.

Počet nahlášených stížností:16
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#4603Zrušení kupní smlouvy

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

7 měsíců 18 dnů 6 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
10.10.2014, před 7 lety

Eva Ďuricová

Znění stížnosti

Před 17 lety jsem uzavřel se společností ZEPTER INTERNATIONAL smlouvu na koupi hrnců. Tuto smouvu jsem z finančních důvodů ani nezačal splácet. Nikdy mi nepřišla žádná upomínka, teprve nyní, po 17 ti letech se společnost ozvala a požadují peníze, aby mi mohli dodat mohli zboží - hrnce.
Ďuricová


Požadované řešení

odstoupení od kupní smlouvy


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.10.2014 15:36, před 7 lety

V tomto případě již nelze odstoupit od kupní smlouvy. Spotřebitelka ale pravděpodobně může namítnout promlčení práva na zaplacení kupní ceny. Obecná promlčecí lhůta činí 3 roky a běží od doby, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé. Bylo-li dohodnuto plnění ve splátkách, počíná běžet promlčecí doba jednotlivých splátek ode dne jejich splatnosti. Stane-li se pro nesplnění některé ze splátek splatným celý dluh, počne běžet promlčecí doba ode dne splatnosti nesplněné splátky.
Je ale důležité, aby si spotřebitelka ověřila, že společnost již nemá soudní rozhodnutí, ve kterém je jí právo na zaplacení ceny přiznáno. Takové soudní rozhodnutí by mohlo být podkladem exekučního řízení. Bylo-li právo přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, promlčuje se za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno.
Pokud tedy se spotřebitelkou nebylo již vedeno soudní řízení a od splatnosti poslední splátky uběhly 3 roky, právo je promlčeno. Promlčení není automatické, ale spotřebitelka musí námitku promlčení uplatnit.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.5.2015 16:51, před 6 lety

Společnost ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. nereagovala na naši výzvu k řešení stížnosti. Vzhledem k tomu, že je námi nabízené mimosoudní řešení sporů založeno na principu dobrovolnosti, bude stížnost pro nereakci subjektu uzavřena.