Společnost


FAST ČR, a.s.

Počet nahlášených stížností:64
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

75%
25%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#46066Odstoupení od kupní smlouvy pro nedodržení zákonné doby pro reklamaci

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 dny 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
10.11.2020, před 7 měsíci

Miroslav Siner

Znění stížnosti

Dobrý den,
dotaz jsme již zaslali, je veden pod číslem 66063/AnKic.
Pro připomenutí: dne 01.11.19 jsme zakoupili v Planeo Jindřichův Hradec mrazák. Přestal fungovat 24.09.20, tentýž den jsme nahlásili závadu.Byli jsme odkázání na servis, tam jsme ihned volali. Opravář přišel až 07.10.20,závadu zjistil /řídící jednotka/ s tím, že se ozve. Nikdo nevolal. Po mnoha urgencích nám bylo řečeno,že na opravu je čas 30 dní nikoli od nahlášení závady ale od návštěvy opraváře. Po naší dnešní urgenci nám ale bylo striktně oznámeno, že na opravu je čas nikoli 30 ale 50 dní. Planeo J.H. s námi odmítá komunikovat a servis nám podává pokaždé jinou informaci /pouze nám sdělil, že náhradní součástku stále nemá/.Nás vůbec nezajímá, že náhradní součástka není k mání, pro nás je podstatné, že od 24.9.20 jsme bez potřebného mrazáku a jak to vypadá ještě delší dobu budeme. Z tohoto důvodu chceme výrobek vrátit.
Několikrát jsme kontaktovali Planeo Jindřichův Hradec i jejich centrálu pro reklamace Planeo v Praze,servis BMK,dodnes žádná pozitivní reakce, žádné řešení.
Děkuji za odpověď, s pozdravem Miroslav Siner


Produkt

Mrazák Haier H2F-255WSAA


Požadované řešení

Vrácení výrobku a vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.11.2020 11:15, před 7 měsíci

Podnikatel má dle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Nejdelší možná lhůta je přitom 30 dní. Jediná výjimka je v situaci, kdy se podnikatel se spotřebitelem výslovně dohodne na delší reklamační lhůtě.

Za vyřízení reklamace je odpovědný vždy prodávající, a to i v případě, pokud byla k vyřizování reklamace určena třetí osoba. Všechny nároky je tedy nutné uplatňovat vůči prodávajícímu.

Podle soudní judikatury odpovídá prodejce i za pochybení servisu. Povinnost přijmout a vyřídit reklamaci je nerozlučně spjatá s kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a spotřebitelem. Nehledě na to, že je k provedení reklamace určen autorizovaný servis. Její nevyřízení ve lhůtě 30 dnů, nebyla-li výslovně dohodnuta lhůta pro vyřízení reklamace delší, je porušením zákona o ochraně spotřebitele, což opravňuje k odstoupení od smlouvy.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Pokud tak neučiní, dopouští se správního deliktu, za který mu hrozí pokuta od České obchodní inspekce.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
10.11.2020 13:20, před 7 měsíci

Dobrý den, podle popisovaných údajů je váš požadavek na zrušení kupní smlouvy oprávněný. Lhůta 30 dní se počítá od data nahlášení reklamace. Podle vašeho popisu je nyní pouze potřeba, aby servis vystavil opr.list/potvrzení o neprovedení opravy z důvodu nedostatku náhradních dílů. S tím se pak můžete bez problému obrátit na prodejnu, protože tam budou mít uvedeno i datum uplatnění reklamace i datum vystavení potvrzení.
Samozřejmě nás mrzí, že s produktem, který prodává naše prodejna, máte tyto potíže, ale některé skutečnosti nemáme možnost ovlivnit. Pokud byste měl s dalším řešením potíže, přiložte prosím případně scan opravného listu z první návštěvy technika a uveďte data, kdy jste servis kontaktoval a sdělte nám rovněž adresu a jméno servisu, který měl opravu zajistit.
Přeji příjemný den
Miroslav Vácha


Miroslav Siner

Reakce spotřebitele

Publikováno
10.11.2020 13:39, před 7 měsíci

Dobrý den,
všechny požadované údaje jsme již zasílali v textu naší stížnosti, zaslané do Planeo Jindřichův Hradec i centrálu pro reklamace Planeo v Praze,servis BMK.
Vzhledem k tomu, ze servis BMK s námi striktně odmítá komunikovat a také vzhledem k:
" Za vyřízení reklamace je odpovědný vždy prodávající, a to i v případě, pokud byla k vyřizování reklamace určena třetí osoba. Všechny nároky je tedy nutné uplatňovat vůči prodávajícímu "
žádáme Vás, jakožto prodávajícího, aby si potřebný protokol vyžádal od záručního servisu BMK, Mahenova 294/4, Praha 5.
Děkuji, s pozdravem, M. Siner

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.11.2020 09:51, před 7 měsíci

Stížnost tedy přeřazujme na společnost, aby měla možnost na žádost spotřebitele reagovat.

Reakce společnosti

Publikováno
11.11.2020 10:01, před 7 měsíci

Dobrý den, o podklady jsem požádal přímo vás, abych měl vše co nejdříve a bylo řešení rychlejší. Každopádně jsem v mezidobí kontaktoval prodejnu Planeo a centrálu Planeo. Ti ihned kontaktovali servis i dovozce, společnost Haier Europe. K uzavření prodejna potřebuje vyjádření servisu, které je vám servis povinen vydat. Servisní manažer společnosti Haier Europe včera přislíbil, že se s vámi neprodleně spojí a domluv se na řešení. Ze strany prodejny je ke zrušení kupní smlouvu vyžadován pouze doklad, prokazující datum uplatnění reklamace (reklamace nebyla uplatněna přes prodejnu, takže nemáme žádné doložení data uplatnění reklamace) a vyjádření servisu o neopravitelnosti, nedostupnosti náhr.dílu atd., což ze zákona zakládá nárok na výměnu výrobku nebo zrušení kupní smlouvy. Bez dokladu, který by prokázal tato data opravdu nemůžeme zrušit kupní smlouvu jen na základě ústního prohlášení.
Přeji příjemný den
Miroslav Vácha

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.11.2020 11:21, před 7 měsíci

Stížnost tedy přeřazujeme zpět na spotřebitele, aby mohl reagovat.


Miroslav Siner

Uzavření stížnosti

Publikováno
13.11.2020 22:57, před 7 měsíci

Hodnocení:

Komentář: Dobrý den,po delší době a mnoha urgencích záležitost je vyřízena. Z Planeo Elektro uznali naši oprávněnou stížnost, výrobek vzali zpět a peníze nám vrátili. Takže nakonec spokojen. Děkujeme za Váš čas a Vaši pomoc, M. Siner