Společnost


Allianz pojišťovna, a.s.

Počet nahlášených stížností:80
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#46079Nekvalitní práce paní Č. Veroniky

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 20 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
10.11.2020, před 2 lety

Karel Mizera

Znění stížnosti

Dobrý den.Jsem poškozený ve škodní věci č.2020122933.Od nahlášení škody dne 26.8.2020 mi jmenovaná paní posílá maily,ve kterých opakovaně žádá zaslání podkladú,které již několikrát dostala.Telefoní spojení je nemožné,maily paní evidentně nečte.Bohužel já doplácím na její nekvalitní práci a stále čekám na náhradu škody,abych již konečně mohl bydlet.Mizera.


Požadované řešení

Předat likvidaci této škody někomu,kdo bude pracovat.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.12.2020 09:16, před rokem

Společnost je povinna zahájit bez zbytečného odkladu po oznámení pojistné události šetření nutné ke zjištění existence a rozsahu její povinnosti plnit. Šetření je skončeno sdělením jeho výsledků spotřebitelovi. Na žádost spotřebitele mu společnost v písemné formě zdůvodní výši pojistného plnění, popřípadě důvod jeho zamítnutí.

Nelze-li ukončit šetření nutná k zjištění pojistné události, rozsahu pojistného plnění nebo k zjištění osoby oprávněné přijmout pojistné plnění do tří měsíců ode dne oznámení, společnost spotřebitelovi sdělí, proč nelze šetření ukončit. Požádá-li o to spotřebitel, sdělí mu společnost důvody v písemné formě. Společnost poskytne spotřebitelovi, který uplatňuje právo na pojistné plnění, na jeho žádost na pojistné plnění přiměřenou zálohu (to neplatí, je-li rozumný důvod poskytnutí zálohy odepřít).

K mimosoudnímu řešení sporů mezi pojišťovnou a spotřebitelem v neživotním pojištění je příslušná Česká obchodní inspekce. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu před Českou obchodní inspekcí je skutečnost, že se spotřebiteli nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.3.2021 16:16, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.


V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.