Společnost


NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o

Počet nahlášených stížností:115
Z toho za letošní rok:73
Stále v řešení:28
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

95%
5%
Toto skore je založeno na 45 stížnostech.

#46085Nezákonné nakládání v osobními údaji - zasílání neobjednaného zboží!

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

5 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
10.11.2020, před 18 dny

Michal Steininger

Znění stížnosti

Navazuji na stížnost VašeStížnosti.cz #45492 "Nemožnost storna objednávky & žádost o výmaz veškerých mých údajů u společnosti".
Ačkoliv se společnost NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o. dne 12.10.2020 (viz VašeStížnosti.cz #45492) zavázala stornovat veškeré "moje" objednávky a smazat moje osobní údaje, včera jsem měl ve schránce výzvu České pošty k vyzvednutí "MZ obyčejné zásilky". Tušil jsem, že to bude nevyžádaná zásilka od NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o., ale pro jistotu jsem dnes záležitost na poště prověřil. Skutečně mi opět byla doručována zásilka od této společnosti, ačkoliv jsem celou záležitost považoval již skoro měsíc za vyřízenou! Zásilku jsem nepřevzal a bude automaticky poštou vrácena odesílateli. Jedná se evidentně o porušování zákona na ochranu osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů!
NEPŘEJI SI, ABY MI TATO SPOLEČNOST ZASÍLALA JAKÉKOLI ZÁSILKY A ABY UCHOVÁVALA MOJE JMÉNO, POŠTOVNÍ ADRESU A DALŠÍ OSOBNÍ ÚDAJE. Co mohu dělat, abych se této společnosti s nekalými praktikami zbavil?
A nebo: Mohu si třeba příště, až opět zašlou neobjednané zboží, toto zboží ponechat bez jakéhokoli placení, protože jsem si nic neobjednal a nejsem povinen na své náklady (ztrácím čas na poště) pravidelně odesílat nevyžádané balíčky zpět odesílateli? Děkuji vám za pomoc.


Produkt

VitaSolaris - zkušební balíček


Požadované řešení

Žádám o storno veškerých objednávek (nic jsem si neobjednal!) a potvrzení tohoto storna a smazání veškerých mých údajů u společnosti. Dále požaduji zrušení příp. dalších předplacených služeb a doručování nabídek. Děkuji.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.11.2020 11:54, před 16 dny

Kupující je povinen uhradit pouze cenu za zboží, které si od společnosti prokazatelně objednal. Záleží tedy na tom, zda objednávka byla učiněna. Pokud by tomu tak nebylo, jednalo by se o neobjednané plnění. V takovém případě dle § 1838 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemusí spotřebitel společnosti na své náklady nic vracet, ani jí o tom vyrozumět. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že smlouva byla se spotřebitelem ohledně konkrétního produktu uzavřena a tento produkt byl ze strany společnosti opravdu zaslán.

Podnikatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje spotřebitele bez jeho souhlasu nebo bez jiného právního důvodu. Jestliže není dán žádný ze zákonných důvodů podle čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a spotřebitel si nepřeje, aby podnikatel zpracovával jeho osobní údaje, má nárok na výmaz osobních údajů dle článku 17 GDPR. Podnikatel je dle uvedeného ustanovení povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, které se daného subjektu údajů (spotřebitele) týkají. Měl by tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti dle článku 12 odst. 3 GDPR.

Pokud se spotřebitel domnívá, že podnikatel osobní údaje neodstranil nebo ho o odstranění údajů nevyrozuměl, může podat stížnost k prošetření Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/elektronicka-podatelna/os-1007/p1=3938).

Reakce společnosti

Publikováno
16.11.2020 10:23, před 13 dny

Vážený pane Steiningere,

dle zjištěných skutečností se může jednat o zásilku, která byla vyexpedována již v říjnu, ale pošta Vám ji doručila až nyní. Mohu Vás ujistit, že na Vaši žádost byla Vaše osobní údaje předány k výmazu a dále Vás naše společnost kontaktovat nijak nebude. Neevidujeme ani žádnou pohledávku k úhradě neboť faktura ve výši 49,- Kč byla kompletně stornována. Omlouváme se, ale po vyexpedování zboží pro nás není reálné zamezit doručení na adresu. Pokud Vám pošta zásilku doručila, ponechte si jí zdarma. Nic dalšího, zvláště bez učiněné objednávky, Vám ale naše společnost nezaslala. Vzájemný obchodní vztah považujeme za ukončený a z naší strany se tak jedná o poslední kontakt.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám hezký den.

S pozdravem
NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.


Michal Steininger

Uzavření stížnosti

Publikováno
16.11.2020 15:19, před 12 dny

Hodnocení:

Komentář: Děkuji. Snad již nebude chodit žádná pošta od NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o. V opačném případě bych na tuto stížnost (#46085) navázal další stížností - podobně, jako jsem navázal již na stížnost #45492, ve které jsem řešil stejný problém s touto společností.