Společnost


T.S.BOHEMIA a.s.

Počet nahlášených stížností:52
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

42%
58%
Toto skore je založeno na 7 stížnostech.

#46111Neuznaná reklamace

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 3 dny

Detail stížnosti

Publikováno
11.11.2020, před 12 měsíci

Vítězslav Hanslík

Znění stížnosti

Koupil jsem si produkt elektronická koloběžka Kugoo s1 PRO 18.3.2020 u společnosti TS BOHEMIA, první reklamace proběhla v červnu (špatná řídící jednotka) druhá teď, která byla zamítnuta.
Popis závady: "po vytažení z nabíječky se ani nezapne, po připojení na adaptér funguje"
Vyjádření technika: " V bateriovém prostoru stopy po vniknutí kapaliny viz. foto"

S koloběžkou bylo zacházeno v souladu s manuálem k použití. Nebyla nikdy ježděná v dešti ani přes bláto či kaluže, skladování zná jen doma v pokoji, najeto na ní je max. 100km. Ovšem vyjádření je jasné. Může za to voda. Stojím si za tím, že to není má vina, přeci jenom koloběžka dle technických parametrů splňuje IP54 - "Částečná ochrana před prachem, ochrana proti stříkající vodě z každého směru"
Tudiž by se neměla ani rosit v prostoru baterie při nějaké vlhkosti doma, či venku.
V manuálu stojí: Záruka:
1. Nebyla prováděná řádná údržba v souladu s návodem k použití.
2. Koloběžka byla neodborně opravována či upravována.
3. Koloběžka byla používána v nesouladu s návodem k použití.
4. Koloběžka byla poškozena následkem nehody či jiné kolize.
5. Koloběžka byla poškozena vodou či vlhkostí.

Moje vyjádření:

Utratil jsem jako student za tuto koloběžku necelých 9 tisíc. Nejsou to pro mě malé peníze, k věcem se chovám šetrně a nedá mi to pokoj, jak můžou říct, že za to můžu já. Napadlo mě, zda nebyla třeba porušena při první reklamaci ta voděodolnost při jejich rozdělávání a potom se tam dostala vlhkost. Navíc na obrázku který dodal servis, nevidím žádnou tekutinu, jen "zkorodované nebo zaoxidované šroubky" a na reklamacích říkali, že to je určitě nadměrné množství tekutiny. Nebo mě napadlo, zda třeba nevytekla baterie. Chtěl bych se určitě bránit proti tomuto rozhodnutí, ale bojím se že ani soudní znalec nebude mít žádnou moc potvrdit, že koloběžka fakt byla použivá v souladu s manuálem. Nechápu proč to prodávájí, když to stojí takové peníze a je to nekvalitní zboží chráněné proti veškerým reklamacím. Když si to přepočtu, tak mě kilometr jízdy na této koloběžce stál nad 90kč za kilometr.


Produkt

Kugoo s1 pro


Požadované řešení

Oprava nebo vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.11.2020 17:23, před 12 měsíci

Pokud prodávající reklamaci zamítne a písemně odůvodní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na tuto situaci, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (k tomu shodně Krajský soud v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 470/2005 nebo Městský soud v Praze sp. zn. 11 Co 438/2001). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci. V řešené věci jde spíše o otázku skutkovou, než o otázku právní. Důkazní pozice spotřebitele bývá v obdobných případech bohužel velmi složitá, mnohdy neřešitelná.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.12.2020 14:14, před 11 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.