Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:97
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:12
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#46112Nevyplatená faktúra

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

3 měsíce 21 dnů 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
11.11.2020, před 4 měsíci

Daniel Žoldák

Znění stížnosti

Firma mi stále neuhradila dlžnú čiastku za moje predaje. Zmluvu som ukončil 3.6 a spoločnosť mala povinnosť mi do 3 mesiacov vyplatiť poslednú faktúru, doteraz tak nespravila. Žiadam o okamžite vyplatenie finančných prostriedkov inak sa budem musieť obrátiť na súdne konanie.


Požadované řešení

Okamžite vyplatenie finančných prostriedkov !


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.12.2020 16:56, před 3 měsíci

Smluvní povinnost má být v souladu s § 1958 občanského zákoníku splněna v okamžiku, který je mezi stranami ujednán, a není-li takového ujednání, tak bez odkladně poté, co věřitel vyzve dlužníka ke splnění jeho povinnosti.

Není-li povinnost splněna v řádném termínu, ocitá se dlužník v prodlení. Jestliže povinnost není splněna včas, upozorní věřitel dlužníka, že povinnost nesplnil včas a poskytne mu přiměřenou lhůtu k dodatečnému splnění povinnosti (lze poskytnout i mlčky).

Nereaguje-li dlužník na e-maily, je vhodné zvolit komunikaci ve formě doporučeného dopisu. V případě, že dlužník nevydá věřiteli peněžní prostředky, je možné ho vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.