Společnost


Delta Division s.r.o.

Počet nahlášených stížností:159
Z toho za letošní rok:21
Stále v řešení:22
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#46114Faktura - daňový doklad

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 1 den 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
11.11.2020, před rokem

Yvona Janotová

Znění stížnosti

U fy JUUM jsme si objednali bezdotykový teploměr, zaplatili jsme zálohu, teploměr došel v pořádku, ale daňový doklad nám odmítli poslat, že prý pouze přeprodávají zboží. Psali jsme doporučený dopis na Delta Division s.r.o., pod kterou by měla fy JUUM pracovat, ale dopis si nepřevzali.


Produkt

chybí faktura


Požadované řešení

Když někdo prodává nějaké zboží, měl by vystavovat i doklady k tomuto zboží. Což u fy JUUM asi není samozřejmostí. Fy Delta Division zase nemá nastavené přijímání poštovních datových zpráv, takže taky nic.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
11.11.2020 16:11, před rokem

V souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, platí, že na žádost spotřebitele je prodávající povinen vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba poskytnuta, spolu s identifikačními údaji prodávajícího obsahujícími jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, případně název prodávajícího, jeho identifikační číslo osoby, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

Povinnost má tedy prodávající výhradně tehdy, požádá-li jej o to samotný spotřebitel. Zda se podnikatel označuje jako prodejce či jinak není podstatné. Prodávajícím je osoba, která naplňuje definiční znaky prodávajícího uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Pokud podnikatel splňuje tyto požadavky, je prodávajícím bez ohledu na to, jak sám sebe označuje (zde se označuje jako "přeprodejce"), a tudíž na něj dopadá povinnost vydat na žádost spotřebitele doklad o zakoupení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.12.2020 17:12, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.