Společnost


NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o

Počet nahlášených stížností:115
Z toho za letošní rok:73
Stále v řešení:28
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

95%
5%
Toto skore je založeno na 45 stížnostech.

#46131Mnou neuskutečněná objednávka

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

1 den 12 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
11.11.2020, před 17 dny

Karolína Opustilová

Znění stížnosti

Dobrý den,
dnes mi na e-mail došlo potvrzení objednávky na roční balení tablet vitaminu D3 pouze za cenu poštovného. Já osobně jsem ale nic neobjednala, tudíž moje kontaktní údaje někdo zneužil. Na e-mail, ve kterém jsem společnost o této situaci informovala, mi chodí pouze automatické odpovědi.
ID objednávky: 2011235397


Produkt

ID objednávky: 2011235397


Požadované řešení

Prosím o zrušení vytvořené objednávky, zrušení věrnostního programu a vymazání mých osobních údajů z databáze.
O vymazání údajů a zrušení objednávky bych prosila zaslat informační e-mail.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
12.11.2020 11:48, před 17 dny

Kupující je povinen uhradit pouze cenu za zboží, které si od společnosti prokazatelně objednal. Záleží tedy na tom, zda objednávka byla učiněna. Pokud by tomu tak nebylo, jednalo by se o neobjednané plnění. V takovém případě dle § 1838 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemusí spotřebitel společnosti na své náklady nic vracet, ani jí o tom vyrozumět. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že smlouva byla se spotřebitelem ohledně konkrétního produktu uzavřena a tento produkt byl ze strany společnosti opravdu zaslán.

Podnikatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje spotřebitelky bez jejího souhlasu nebo bez jiného právního důvodu. Jestliže není dán žádný ze zákonných důvodů podle čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a spotřebitelka si nepřeje, aby podnikatel zpracovával její osobní údaje, má nárok na výmaz osobních údajů dle článku 17 GDPR. Podnikatel je dle uvedeného ustanovení povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, které se daného subjektu údajů (spotřebitelky) týkají. Měl by tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti dle článku 12 odst. 3 GDPR.

Spotřebitelce doporučujeme, aby podala písemnou žádost (nejlépe doporučeně a s dodejko) o odstranění osobních údajů z databáze podnikatele.

Pokud by se spotřebitelka domnívala, že podnikatel osobní údaje neodstranil nebo jí o odstranění údajů nevyrozumí, může podat stížnost k prošetření Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/elektronicka-podatelna/os-1007/p1=3938).

Reakce společnosti

Publikováno
13.11.2020 11:59, před 16 dny

Vážená paní Opustilová,

děkujeme Vám za zaslaný podnět. Dovolte mi Vás informovat, že v našich obchodních podmínkách jasně deklarujeme, že jakoukoliv objednávku může učinit pouze osoba starší 18 let a to výhradně sama za sebe, tj. vlastním jménem. Na základě informace, kterou jsme od Vás obdrželi byla objednávka produktu Vitamín D VitaSolaris stornována. Vaše osobní údaje byly předány k výmazu. Na Vaši žádost Vám podrobnější informace zasíláme také emailem.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám hezký den.

S pozdravem
NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.


Karolína Opustilová

Uzavření stížnosti

Publikováno
13.11.2020 12:10, před 16 dny

Hodnocení: