Společnost


DAMAINVEST s.r.o.

Počet nahlášených stížností:351
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#46168Vráceno vadné zboží, prodejce nereaguje a peníze nevrací

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 1 den 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
13.11.2020, před 9 měsíci

Jitka Přibylová

Znění stížnosti

Dne 6.10.2020 jsem si prostřednictvím e-shopu objednala u této firmy zboží, jejímž předmětem byla koupě 3 ks nezničitelných silonek barvy černé a 1 ks barvy tělové á 199,- Kč, celkem s náklda za dopravu 924,- Kč.
Zboží mi bylo doručeno Českou poštou dne 13.10.2020.
Dne 22.10.2020 jsem se rozhodla odstoupit od výše uvedené kupní smlouvy v souladu se zněním § 1829 odst. 1 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., a to z důvodu vadného zboží (všechny nezničitelné silonky byly děravé).

Zboží jsem 24.10.2020 zaslala doporučeně poštou na adresu uvedenou ve faktuře a požádala o vrácení kupní ceny zboží včetně nákladů ve výši 924,- Kč na bankovní účet.

Ač jsem reagovala i po mailu a pokoušela sem se dovolat na všechna uváděná tel. čísla, do dnešního dne nikdo nereagoval.


Produkt

děravé nezničitelné silonky


Požadované řešení

vrácení kupní ceny i nákladů za dopravu


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.11.2020 11:21, před 9 měsíci

Při koupi zboží na dálku má spotřebitel dle ustanovení § 1829 odst. 1 písm a) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 14 dnů od převzetí zboží nárok na to, aby u prodávajícího uplatnil možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů.

V návaznosti na to má prodávající povinnost mu dle ustanovení § 1832 odst. 1 občanského zákoníku vrátit do 14 dnů od tohoto odstoupení všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Zákon připouští pozdržení platby jedině v případě, že spotřebitel ještě nevrátil zboží nebo neprokázal jeho odeslání. Pokud taková skutečnost nenastala, není důvod k pozdržení vrácení peněžních prostředků spotřebiteli. Spotřebiteli doporučujeme, aby si doklady prokazující odstoupení i odeslání zboží uschoval.

Pokud prodávající nevrátí peněžní prostředky ve stanovené lhůtě, ocitá se v prodlení. Spotřebitel tak může požadovat úroky z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.). Nevrácením částky v zákonné lhůtě se z ní stává bezdůvodné obohacení na straně prodávajícího, které je povinen dle § 2991 odst. 1 občanského zákoníku vydat spotřebiteli.

Pokud bylo vracené zboží poškozené, upozorňujeme spotřebitele, že by mohl nastat problém s výší vracené částky. Spotřebitel totiž při odstoupení od smlouvy odpovídá dle § 1833 občanského zákoníku prodávajícímu (pouze) za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V odůvodněných případech tedy může prodávající poměrně k poškození zboží snížit cenu vrácených peněžních prostředků, nikoli však odmítat právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy. Bude na spotřebiteli, aby prokázal, že se zbožím jednal jen tak, jak by s ním mohl jednat v kamenné provozovně, kdyby ho kupoval právě tam, a ne jinak.

V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
14.12.2020 13:10, před 8 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.