Společnost


HECHT MOTORS s.r.o.

Počet nahlášených stížností:93
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:8
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 20 stížnostech.

#46189Neuznaná reklamace, nedodání dílů

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

3 měsíce 15 dnů 8 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.11.2020, před 4 měsíci

Lucie Hrnčířová

Znění stížnosti

V červnu letošního roku jsem zakoupila na e-shopu motorovou sekačku, za 3 týdny ji poprvé a správně použila, avšak vydržela posekat 9 metru. Odvezli jsme ji druhy den do reklamacniho centra. Při příjmu byla záhadné bez kapky oleje (před svědky jsme nalili skoro půl lahvičky) ale vzali ji, po mesici mi milostivě sdělili ze chyba byla naše a reklamace je neplatná, s opravou jsme neochotně souhlasili protože jsme sekačku potřebovali a slíbili ze za týden bude hotova. To bylo začátkem srpna. Od té doby nemáme sekačku, peníze, náhradní díly a ani vyhlídku kdy bude vše hotové, jen tvrdí ze díly nejsou a my musíme čekat. Ze žádná lhůta neexistuje a jsou z nás blbci. Sekačku si můžeme vzít neopravenou, ale k čemu nám bude. Jednání hrozné a neochota ještě větší. Výmluvy na coronavirus už nejsou na pořadu dne, to by šlo na jaře, ne teď.


Produkt

HECHT 5564 SXE 5in1 - benzínová sekačka s pojezdem


Požadované řešení

Nový kus zboží nebo vracení cele částky peněz.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.12.2020 10:42, před 3 měsíci

Skutkový stav popsaný ve stížnosti vykládáme tak, že nejprve byla provedena reklamace s tím, že byla zamítnuta. V návaznosti na to spotřebitel uzavřel s podnikatelem smlouvu o díle (viz úprava v § 2587 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), přesněji řečeno smlouvu o opravě sekačky, a to za úplatu. Následně spotřebitel uhradil cenu za provedení díla (opravy). Podnikatel (zhotovitel) poté několikanásobně překročil termín zhotovení díla (provedení opravy). K tomu uvádíme následující.

Dle § 2590 občanského zákoníku má zhotovitel díla povinnost provést dílo v ujednaném čase. Dobu plnění je možné smluvně určit zcela rozličnými způsoby, a to např. určením konkrétního data, případně období, kdy musí být dílo dokončeno, apod. Forma ujednání o čase splnění díla může být ústní, není třeba písemné dohody nebo písemného potvrzení. S ohledem na právní jistotu a důkazní pozici spotřebitele ovšem doporučujeme sjednat si termín splnění díla v písemné formě.

Dojde-li k prodlení se splněním díla, je možné využít § 1978 občanského zákoníku. Pokud došlo k prodlení, přičemž povinnost provést opravu nebyla splněna ani v dodatečné přiměřené lhůtě (je-li původně ujednaná lhůta k provedení opravy 1 týden, přiměřená dodatečná doba nepřesahuje podle našeho názoru zpravidla další 3 dny), má spotřebitel možnost od smlouvy odstoupit. V řešené věci byla původně sjednaná doba překročena dle obsahu stížnosti několikanásobně, o možnosti odstoupení od smlouvy pro prodlení s plněním by tak patrně nemělo být pochyb.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky za provedení opravy, a zároveň na vrácení opravované věci. Odstoupení od smlouvy je možné oznámit podnikateli možnými prostředky komunikace, doporučujeme využít doporučený dopis nebo oficiální kontaktní e-mail.

V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v přiměřené době po odstoupení, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
28.1.2021 14:32, před měsícem

Vážená paní Hrnčířová,
velice si ceníme toho, že jste naším zákazníkem. Vždy se snažíme najít řešení tak, aby byli naši zákazníci plně spokojeni. Bohužel v tomto případě nastalo zdržení dodávek potřebného náhradního dílu z důvodu pandemie Covid-19. Dovolil bych si Vám navrhnout, jako naší omluvu za zpoždění termínu provedení opravy, zdarma předsezonní servis na Vaši sekačku. Závěrem bych si Vás dovolil požádat ještě o strpení a pochopení této výjimečné situace. Jakmile budeme mít potřebný náhradní díl k dispozici, tak Vaší servisní zakázku neprodleně vyřídíme.
S pozdravem Petr Vlach, vedoucí zákaznického servisu Hecht Motors.

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.2.2021 19:30, před 4 dny

Žádáme spotřebitelku o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.


Lucie Hrnčířová

Reakce spotřebitele

Publikováno
28.2.2021 20:57, před 4 dny

Poslala jsem na centrálu Hecht odstoupení od smlouvy pro nedodržení slibu pracovníka a nedodani dílu 7 měsíců. Čekám na jejich vyjádření. Ale 7 měsíců čekat na díly je už podle mě za hranou.
Pokud to nepůjde cestou případně domluvy podáme předžalobni výzvu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.3.2021 15:20, před 3 dny

Stížnost uzavíráme, neboť věc se dle vyjádření spotřebitelky ani za několik měsíců nepohnula žádným směrem. Dosažení smírného vyřešení sporu prostřednictvím naší služby by proto pravděpodobně ani v budoucnu nenastalo.