Společnost


UNI HOBBY, a.s.

Počet nahlášených stížností:12
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#46193Nedodání materiálu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 25 dnů 11 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
14.11.2020, před 9 měsíci

Radek Trlida

Znění stížnosti

Dobrý den,

dne 11.11.2020 jsem byl na prodejně ve Starém Městě u Uherského Hradiště a chtěl jsem nařezat lamino které jsem zaplatil.

Pracovník slíbil jak to nařeže a bylo domluveno odběr v sobotu. Lamino nebylo nařezáno tak jsem jel zbytečně a vznikly mě tím náklady navíc doprava a ztráta času.

Trlida Radek


Produkt

Lamino buk


Požadované řešení

Kompenzace nákladů.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.12.2020 16:28, před 8 měsíci

Dle § 2913 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platí, že poruší-li strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně. Pokud tedy pracovník společnosti přislíbí spotřebiteli ve věci určitý postup, je tímto slibem společnost v souladu s § 3 odst. 2 písm. d) a § 430 odst. 1 občanského zákoníku vázána. Není-li tento postup dodržen, domníváme se, že se jedná o porušení smluvní povinnosti.

Škoda, která tímto porušením smluvní povinnosti může vzniknout, se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích. Máme za to, že spotřebitel může po společnosti žádat náklady spojené se zbytečnou dopravou do provozovny společnosti.

Pro výpočet náhrady za používání motorových vozidel se, pro absenci právní úpravy v oblasti spotřebitelského práva, používá analogicky předpisů pracovního práva. V těch se stanoví, že sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně u osobních silničních motorových vozidel 4,20 Kč (viz § 1 písm. b) vyhlášky č. 358/2019 Sb.).

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
8.12.2020 17:25, před 8 měsíci

Hezký den,

tento incident se nedostal k vedení prodejny, a proto nemáme bližší informace.
Rádi bychom viděli objednávkový doklad, s datem sepsání a dohodnutým termínem zhotovení.
Dle interního nařízení nesjednáváme zakázky mimo ''turnusové fungování'', pokud nelze jinak.
Resp. ze středy nemohl být příslib na sobotu. Pilaři si takto zakázky nepřehazují.

Děkujeme.

S pozdravem

Za UNI HOBBY, a.s.

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.1.2021 23:19, před 7 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.2.2021 22:12, před 6 měsíci

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat. Stížnost proto uzavíráme.