Společnost


Leo Express Global a.s.

Počet nahlášených stížností:10
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:1
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#46213Zadrzovani financnich prostredku ve forme kreditu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 16 dnů 16 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
15.11.2020, před rokem

Kristina Nedjalkovova

Znění stížnosti

Dobrý den,

12.11.2020 jsem se u LEO express zakoupila zpatecni jizdenku na 22/12, 13/11 jizdenku stornovala jelikoz se sitace zmenila a chtela zakoupit jinou trasu,abych zuzitkovala kredity ktete jinak uz nikdy nevyuziji, bylo mi porazeno slecnou z zak.podpory zabookovat spoj s flixbusem i pri mem jasnem dotazu na 22/12 spoj Praha - Brno, bohuzel mi slecna nerekla ze spoje s flixbusem jsou viditelne pouze do 12/12.

Když jsem si chtěl jízdenku koupit, nebyla cesta nalezena.

Kontaktovala jsem zákaznickou linku s konkrétním dotazem a bylo mi doporučeno přesněji zadávat počáteční a cílové místo.

I přesto spoj nebyl nalezen. Na následný dotaz mi LEO express odpověděl, že lze nakupovat pouze jízdenky na část spojů dopravce Flixbus a nikoliv na všechny spoje. Přitom do té doby jsem měla ze zákaznické linky jinou informaci.

Znovu jsem tedy kontaktovala LEO express s požadavkem na vrácení kreditu,slecna mi zdelila at se obratim na refund_leo a ze se omlouva ze pokud kredity nevyuziji promeni je zpet, viz priloha. Pote jsem jiz byla pokazde stroze odmitnuta s odkazem na podminky, ale jelikoz došlo ke klamání spotřebitele a vložené prostředky není možné reálně čerpat zadam Vas o pomoc pri vraceni 548czk zpet na svij ucet.

Moc dekuji.


Požadované řešení

Vratit neverpany kredit zpet na svuj ucet.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.12.2020 15:25, před 12 měsíci

Z obsahu stížnosti vyvozujeme, že spotřebitelka stornovala jízdenku, načež jí nebyla vrácena kupní cena za tuto jízdenku v penězích, ale ve formě kreditu. Nadto byla ujištěna, že jí budou nevyužité kredity případně proměněny zpět (pravděpodobně myšleno proměněny na peníze).

K vracení kupní ceny jízdenky ve formě kreditu:
Dle ustanovení § 41 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu, platí, že nenastoupí-li cestující s platnou jízdenkou pro jednotlivou jízdu cestu z důvodů na své straně, má právo na vrácení zaplaceného jízdného, jestliže nepoužitou jízdenku dopravci vrátí před odjezdem spoje, na který byla jízdenka vydána, ve lhůtě stanovené dopravcem ve smluvních přepravních podmínkách, jde-li o veřejnou silniční osobní dopravu kromě městské autobusové dopravy. Dle ustanovení § 41 odst. 3 téhož předpisu pak platí, že ve smluvních přepravních podmínkách může dopravce stanovit výši nákladů, které při vrácení jízdného, zaplacené ceny příplatku za lůžko nebo za lehátko odečte.

Výše uváděná ustanovení (navazující na § 18b zákona o silniční dopravě) mají být dle našeho názoru interpretována tak, že vrácením jízdného se rozumí vrácení peněžních prostředků v situaci, kdy cestující jízdenku hradil rovněž peněžními prostředky. Hradil-li cestující jízdenku za pomoci voucheru, patrně by i vrácení jízdného ve formě voucheru bylo možné.

Dle našeho názoru je nutné pasáž "...jízdenku dopravci vrátí..." vykládat tak, že tímto vrácením je logicky i zrušení rezervace, neboť tímto je fakticky (bez ohledu na názvosloví i bez ohledu na v úvahu připadající fyzické vracení jízdenky poštou atp.) společnosti vrácena jízdenka.

Upozorňujeme, že odlišné stanovisko zastává Česká obchodní inspekce. K polemice s názorem České obchodní inspekce viz naše vyjádření u stížnosti ID 40474 (dostupná z: https://www.vasestiznosti.cz/stiznost/40474/vraceni-jizdneho-pouze-ve-forme-voucheru-s-omezenou-platnosti).

Ke slibu pracovnice Leo Express Global a.s.:
Společnost je v souladu s § 430 odst. 1 a § 3 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku povinna splnit závazek, jehož splnění přislíbil spotřebiteli zaměstnanec společnosti, nejednalo-li se o zjevný exces. Nesplní-li společnost tento závazek, mohlo by se jednat o porušení smluvní povinnost. V takovém případě by se spotřebitel mohl domáhat náhrady škody dle § 2913 občanského zákoníku.


Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.4.2021 09:37, před 8 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.