Společnost


INTELEK spol. s r.o.

Počet nahlášených stížností:5
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#46214Oprava mob.telefonu

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 23 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
15.11.2020, před rokem

Petr Kujal

Znění stížnosti

Reklamoval jsem telefon,nešel slyšet hovor tedy velmi špatně,jejich vysvětlení bylo,že jsou ve sluchátku železné špony,tedy placená oprava,budíž...Vratili po měsíci přistroj zpět oprava 719Kč a vůbec,ale vůbec nic se nezměnilo,reklamoval jsem znovu zase měsíc a totéž...Hold odborníci... A jsem tady znovu po měsíci,napsali,že reklamace neuznána...


Požadované řešení

Oprava nebo vrácení peněz je to již pátá reklamace,ale jen 2x oprava proběhla z toho jedna,jak popisuji je nejspíše vůbec neprovedena


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.12.2020 13:40, před rokem

Servisní placená oprava je dílo ve smyslu § 2587 občanského zákoníku. Pokud není dílo provedeno řádným způsobem (tzn. vada nebyla opravou vůbec odstraněna), může spotřebitel takto vadně provedené dílo reklamovat (nereklamuje tedy věc samotnou, ale zaplacenou službu spočívající v opravě).

Pokud je reklamace vadně provedeného díla (opravy) prodávajícím zamítnuta, může se spotřebitel ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Znalec by se v tomto případě měl patrně zaměřit především na to, zda stav telefonu je po technické stránce jiný, než jaký konstatoval prodejce při zamítnutí reklamace (tzn. že v opravě byly odstraněny "železné špony" atd.). Na vhodném postupu je však třeba se se znalcem předem dohodnout. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (k tomu viz i rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Reakce společnosti

Publikováno
9.12.2020 14:00, před rokem

Dobrý den,
abychom mohli Váš připad posoudit, prosím o poslání identifikačních informací:
- model teleofnu
- sériové číslo zařízení + IMEI
- číslo RMA pro placenou opravu a zamítnutou opravu
- informaci, kde bylo reklamováno
Děkuji.


Petr Kujal

Reakce spotřebitele

Publikováno
17.12.2020 20:08, před rokem

Je to 3x reklamace 8800759060 a potom reklamace NEOPRÁVNĚNÉ PLACENÉ opravy přístroje který byl v záruční době opět proběhla 2x a bez výsledku.
NEJSTE SPOLEHLIVÁ FIRMA!!!

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.12.2020 15:31, před rokem

Případ přeřazujeme na společnost, aby mohla reagovat na základě údaje sděleného spotřebitelem.

Reakce společnosti

Publikováno
4.1.2021 13:49, před rokem

Dobrý den,
placená oprava byla z Vaší strany schválená, nemůžeme placeně opravovat bez Vašeho souhlasu. Reklamace placené opravy proběhla v pořádku. Další reklamace na placenou opravu nebyla uznána neboť při dvou nezávislích testech u několika techniků byla vyhodnocena jako neoprávněná neboť se neprojevila.

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.2.2021 22:02, před 12 měsíci

Žádáme spotřebitele o sdělení, v jaké fázi se stížnost nyní nachází, případně o její uzavření.

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.3.2021 19:01, před 11 měsíci

Spotřebitel již nevyužil možnosti na vývoj případu reagovat, stížnost proto uzavíráme.