Společnost


HECHT MOTORS s.r.o.

Počet nahlášených stížností:93
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:8
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

50%
50%
Toto skore je založeno na 20 stížnostech.

#46237Delka opravy, po 93 dnech neni stale opraveno

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

2 měsíce 7 dnů 22 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
16.11.2020, před 4 měsíci

Petr Novak

Znění stížnosti

Dobry den,

Dne 17.8.2020 jsem v Sestajovich dal do opravy motorovou sekacku kvuli oprave pojezdu. Cca az nekdy v rijnu mi prisel email s kalkulaci ceny. Hned jeste ten den jsem opravu odsouhlasil. Minuly tyden jsem se byl na prodejne informovat, abych se dozvedel kde je problem. Bylo mi receno, ze prednost maji zarucni servisy a ze servis na to ma 90 dni. Dnes je to 92 dni a sekacku stale nemam.


Produkt

Pozarucni servis


Požadované řešení

Mit uz sekacku a cekal bych nejakou slevu za tuto rychlost


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
9.12.2020 13:16, před 3 měsíci

Dle § 2590 občanského zákoníku má zhotovitel díla povinnost provést dílo v ujednaném čase. Dobu plnění je možné smluvně určit zcela rozličnými způsoby, a to např. určením konkrétního data, případně období, kdy musí být dílo dokončeno, apod. Forma ujednání o čase splnění díla může být ústní, není třeba písemné dohody nebo písemného potvrzení. S ohledem na právní jistotu a důkazní pozici spotřebitele ovšem doporučujeme sjednat si termín splnění díla v písemné formě.

Dojde-li k prodlení se splněním díla, je možné využít § 1978 občanského zákoníku. Pokud došlo k prodlení, přičemž povinnost provést opravu nebyla splněna ani v dodatečné přiměřené lhůtě, má spotřebitel možnost od smlouvy odstoupit.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebiteli tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky za provedení opravy, a zároveň na vrácení opravované věci. Odstoupení od smlouvy je možné oznámit podnikateli možnými prostředky komunikace, doporučujeme využít doporučený dopis nebo oficiální kontaktní e-mail.

V případě, že prodávající nevrátí spotřebiteli peněžní prostředky v přiměřené době po odstoupení, je možné prodávajícího vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně náležitostí předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva. Zároveň spotřebitel může žádat zákonný úrok z prodlení [viz § 1970 občanského zákoníku (ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.)].

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
24.1.2021 19:22, před měsícem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitel má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.