Společnost


AVAST Software s.r.o.

Počet nahlášených stížností:48
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:8
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#46267neoprávněné odečtení peněž

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

3 měsíce 16 dnů 4 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
18.11.2020, před 4 měsíci

Miluše Schwingerová

Znění stížnosti

Dobrý den.

Dne 11.11.2020 mě byla z účtu odečtena částka transakce: DRI*AVAST Software, avast.com/ord, IE. 790.00 CZK. Nejsem si vědoma, že bych dala společnosti k tomu svolení. Platba měla být uhrazena kartou, což se nezakládá na pravdě, žádnou takou paltbu jsem neprovedla a ani nezadávala. Tímto žádám o navrácení peněz na účet.

Děkuji Schwingerová Miluše


Požadované řešení

Vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.12.2020 13:19, před 3 měsíci

Žádá-li společnost zaplacení údajné dlužné částky, musí také prokázat, že k tomu má právní důvod. Pokud si je spotřebitel jistý tím, že nikdy nevznikla platná pohledávka na straně společnosti, patrně nebude možné tento právní důvod prokázat a dluh vymáhat.

Pokud prodávající požaduje platbu za službu, kterou spotřebiteli dodal, ačkoli si ji spotřebitel neobjednal, mohly být naplněny znaky agresivní obchodní praktiky, jež patří mezi zakázané nekalé obchodní praktiky podle zákona o ochraně spotřebitele. Spotřebitel by v takovém případě mohl žádat náhradu škody, která mu vznikla v souvislosti s porušením zákonné povinnosti ze strany prodávajícího.

Nebyla-li uzavřena mezi stranami smlouva, na jejímž základě by byla spotřebiteli plněna určitá služba nebo dodáno určité zboží, je zaúčtovaný poplatek tzv. bezdůvodným obohacením. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Společnost je možné vyzvat k plnění tzv. předžalobní výzvou dle § 142a zákona č. 99/1963, občanský soudní řád. Zaslání předžalobní výzvy nikoho nezavazuje k podání žaloby u soudu. Ale při projednání sporu před soudem, má v případě úspěchu ten, kdo vyzval protistranu předžalobní výzvou, právo na náhradu nákladů řízení. Jejím zasláním je zároveň dlužník upozorněn na možnost uhradit dluh bez dalších soudních výdajů. Více informací ohledně předžalobní výzvy je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3511/predzalobni-vyzva.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.