Společnost


FAST COMPANY, s.r.o.

Počet nahlášených stížností:9
Z toho za letošní rok:9
Stále v řešení:9
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#46332Nedodané zboží

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

3 dny 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
20.11.2020, před 3 dny

David Havlíček

Znění stížnosti

Na stránce MOBILY V PRAZE jsem 8.11.2020 objednal a zaplatil notebook HP250 G7.Dne 13.11.2020 jsem obdržel e-mail s eshopu,že zboží je předáno dopravci.
Dnes 20.11.2020 jsem telefonoval do obchodu a číslo nedostupné.


Produkt

Notebook HP 250 G7 6BP25EA, cena 12444,- Kč.


Požadované řešení

Žádám okamžité dodání zboží nebo vrácení peněz. V pondělí předávám věc právníkům a policii ČR.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
20.11.2020 14:27, před 3 dny

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitel požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitel prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelem, má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitel prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupil.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

V případě, kdy lze usuzovat, že nedodávání zaplaceného zboží není u daného e-shopu výjimečné, lze zvážit podání trestního oznámení. K případné trestní odpovědnosti pro trestný čin podvodu, popř. pro trestný čin poškozování spotřebitele se vyžaduje způsobení škody nikoli nepatrné (alespoň 5000,- Kč), je-li více poškozených způsobená škoda podnikatelem se sčítá. Trestní oznámení může spotřebitel podat na všech služebnách Policie ČR nebo na státním zastupitelství, a to písemně nebo ústně do protokolu. V rámci trestního oznámení je vhodné požádat úřady o informaci, jak bylo s oznámením naloženo. V této fázi je také vhodné vznést požadavek na náhradu škody vůči pachateli.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.