Společnost


Interdate S.A.

Počet nahlášených stížností:680
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

82%
18%
Toto skore je založeno na 151 stížnostech.

#46358Špatná komunikace při rušení účtu, špatně dostupné informace k postupům

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 11 dnů 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
21.11.2020, před rokem

Josef Hajný

Znění stížnosti

Obecné nastavení společnosti je docela zvláštní, automatické strhávání peněz z účtu bez vědomí uživatele, vymezení relativně dlouhého času, kdy není možné rušit účet. Ano, asi je toto uvedeno někde v podmínkách společnosti uvedeno, ale někde, kde se k tomu uživatel dostane jen složitě, za velkého úsilí. Bohužel, to je můj problém. Nicméně, moje situace je taková, že jsem se pokusil zrušit účet v době, kdy to možné dle pravidel nebylo. E-mailem jsem kontaktoval společnost, přišla mi odpověď: "Vaši výpověď je nám třeba zaslat minimálně 4 dny před datem obnovení členství, jinak bude předplatné prodlouženo o další členské období." Věc se zkomplikovala o skutečnost, že v době automatického obnovení členství (doba "strhávání" členského poplatku) nebyla na příslušném účtu příslušná částka. Pokoušel jsem se následně o přihlášení na účet seznamky, což se mi nedařilo. Takže jsem znovu kontaktoval společnost, s dotazem, že se mi nedaří přihlášení ve věci zrušení účtu, bohužel mi přišla úplně totožná odpověď jako při dotazu prvním, bez reakce na technické problémy s přihlašováním. Nicméně při dalším pokusu se mi podařilo přihlásit, v době 8 dní před obnovením účtu, možnost zrušení účtu je ale neaktivní. Můj stav uživatele je označen jako REDEBIT.


Požadované řešení

Prosím tedy o radu, jak nejlépe postupovat pro zdárné ukončení vztahu s touto společností.
Předem děkuji.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
21.11.2020 17:11, před rokem

Dle všeobecných obchodních podmínek společnosti Interdate S.A. (dále jen VOP) se placený smluvní vztah na určité období automaticky prodlužuje o zvolené nebo uvedené období, pokud není 14 dní před uplynutím původního období vypovězen. Smluvní závazek je možné i poté vypovědět, spotřebitel však dle VOP nemá právo na vrácení platby, kterou již provedl. Výpověď lze zaslat ve stanovené výpovědní lhůtě prostřednictvím FAX-u, dopisu či přílohy emailu a jakožto důkaz o provedeném vypovězení smlouvy lze společnosti následně přeposlat výpovědní email, či kopii potvrzení o odeslání FAX-u či potvrzení pošty o odeslání výpovědi formou dopisu.

Pokud spotřebitel výpověď smlouvy zaslal společnosti prokazatelnou formou, popřípadě se pokoušel zaslat (např. formou uváděné e-mailové adresy nebo faxu), ale z důvodů na straně podnikatele mu to nebylo umožněno, stačí společnosti prokázat snahu o včasné a řádné vypovězení smlouvy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt z Lucemburska, doporučujeme spotřebiteli, aby se v případě nevyřešení situace v mimosoudním řešení sporů, obrátil na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně, rychle a efektivně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Kromě podání stížnosti prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz se může spotřebitel přidat také k našemu projektu Bojujeme proti neférovým seznamkám. Bližší informace a formulář lze nalézt na webu www.neferoveseznamky.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
24.11.2020 15:19, před rokem

Dobrý den, prosím, kontaktujte nás v uvedené záležitosti přímo na adrese: zdenek.vencl@c-date.com Mějte prosím na paměti, že naše emaily mohou být automaticky uložené ve Vaší Nevyžádané poště (Spam/Junk). Zkontrolujte si proto prosím i tenhle adresář ve Vaší elektronické poště. Děkujeme Vám.

Reakce spotřebitele

Publikováno
24.11.2020 17:25, před rokem


Josef Hajný

Dobrý den,
děkuji za odpověď. Obrátil jsem se na výše uvedený kontakt spolešnosti.
Zatím mi přišla obecná automatická odpověď o přijetí zprávy.

Vyjádření dTestu

Publikováno
31.12.2020 15:28, před rokem

Tímto žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. Pokud tak společnost neučiní, bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.4.2021 10:19, před rokem

Společnost již nevyužila možnosti na stížnost reagovat. Vzhledem k tomu, že námi poskytovaná služba funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.