Společnost


Viralio s.r.o.

Počet nahlášených stížností:130
Z toho za letošní rok:129
Stále v řešení:25
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

66%
34%
Toto skore je založeno na 3 stížnostech.

#46370Zaplacené a nedodané zboží

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

2 dny 10 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
22.11.2020, před 2 dny

Zdeňka Dufková

Znění stížnosti

22.10.2020 jsem si objednala kryt na přední sklo auta. Částku 378,- Kč jsem uhradila týž den bankovním převodem. Již dvakrát jsem urgovala a nic se neděje. Po měsíci již o zboží nestojím, prosím o vrácení peněz. Dufková


Produkt

inteligentní kryt předního skla auta - objenávka číslo 56772


Požadované řešení

Vrácení peněz, zboží jsem si již objednala jinde.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
22.11.2020 13:32, před 2 dny

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.