Společnost


Partex Global GmbH

Počet nahlášených stížností:4
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#46443Reklamace dílu 2

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 25 dnů 2 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
24.11.2020, před 2 lety

Jiří Urbánek

Znění stížnosti

Prodejce zaslal vadný díl, tak jsme chtěli díl reklamovat. Prodejce požadoval nafocení dílu i s krabičkou dílu, aby začal reklamaci vůbec řešit. Po doložení těchto fotek svolil abychom na své náklady díl zaslali do Německa, i když jsme objednávali z českého e-shopu: https://m.automobilovedily24.cz
To jsme udělali, nicméně po obdržení dílu nám zaslali odpověď: Zaslany dil je poskozen a urcite byl montovan, tim padem nemuzeme ho dat do prodeje. Muzeme ten dil vratit zpet na vasi naklady nebo dil znicit.
Je pravdou, že díl byl namontovaný, jinak bychom nezjistili, že je nefunkční.

Prosím vyhněte se tomuto prodejci. Jedná se o neseriózní chování.

Produkt
Odpor vnitřní tlakový ventilátor Jeep Grand Cherokee WJ WG č. dílu: 95SKV077

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výše uvedené jsme psal více než před měsícem a od té doby reklamaci stále řešíme. Museli jsme prodejci zaslat reklamační list s razítkem ze servisu. V tomto reklamačním listu bylo uvedeno vyčíslení nákladů spojených s montáží a dopravou. Prodejce nám odepsal:

Dobry den, reklamujete tam aj dodatocne naklady, ale ak to nebudete
reklamovat, mozeme vam poslat peniaze za diel a akceptovat bez toho aby ste poslali diel ku nam spat, a podla skusenosti bude to aj rychlejsie pre vas, nechcete to nereklamovat? Alebo chcete? Ale pozor, je to na vas.
S pozdravom: operátor Villiam Nagy

Na to jsme odepsali, že jsme schopni udělat ústupek, s tím, že nebudeme požadovat vícenáklady za montáž a dotazovali jsme se jak se bude řešit poštovné do Německa. Zároveň jsme požadovali vrácení kupní ceny zpět převodem na bankovní účet.

Prodejce odpověděl: Dobre, s postovnym je problem, nemozeme vam peniaze za to vratit, jedine ak spravime nejaku zlavu na buduce nakupy. Napiste prosim vas na tom formularu ako v prilohe nula.
S pozdravom: operátor Villiam Nagy

Na toto jsme opět požadovali vrácení kupní ceny.

Po 14 dnech odmlky jsme se opět dotazovali na vrácení kupní ceny a prodejce odepsal: Součástku jsme poslali výrobci na kontrolu.
Rozhodnutí ohledně záruky, dostanete od výrobce na email.

Po dalších 14ti dnech jsme opět vznesli dotaz, kdy bude vrácena kupní cena. Odpověď prodejce: Pane, Píšu Vám ještě jednou, že doba vyřízení reklamace trvá šest až osm týdnů od odeslání součástky výrobci na kontrolu. (mimochodem tuto informaci nám předtím prodejce neposkytl)

Na tento e-mail jsme upozornili prodejce, že dle zákona měla být reklamace vyřízena do 30ti dnů. Načež nám poslal odkaz: https://www.automobilovedily24.cz/vraceni-zbozi
Nicméně jsme odepsali, že se mylně odkazují na německý občanský zákoník, který v tomto případě nelze uplatnit a mají se řídit českým právním řádem.

Odpověď prodejce:

Ano, ale není to obyčejná reklamace, tyka se záruky. A podmínkou od výrobce je že musí být dvě faktury, jedna faktura instalace a
druha faktura demontáže, vlnění záruční list a na fakturách musí být
uvedeno,
popis výměny,
název součástky,
hodinová práce mechanika,
částka a bez DPH a včetně DPH.
Doopravdy, ani nemám čas se Vámi dohadovat.
Pokud v průběhu pěti pracovních dnů nedostaneme od Vas potřebné informace, vaše stížnost automatické bude zrušena.

Toto je opravdu vrchol...

Budeme dávat podnět na ČOI + podnět ke kontrole jejich "obchodních" praktik na území České republiky, protože toto je opravdu velice neseriózní chování.


Produkt

Odpor vnitřní tlakový ventilátor Jeep Grand Cherokee WJ WG č. dílu: 95SKV077


Požadované řešení

Vrácení kupní ceny


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
16.12.2020 15:29, před 2 lety

Nemá-li věc sjednanou jakost, jedná se o vadu ve smyslu § 2161 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Má-li věc vadu, může kupující věc reklamovat (tj. uplatnit svá práva z vadného plnění).

Kupující může uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Prodávající má dle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu. Nejdelší možná lhůta je přitom 30 dní. Jediná výjimka je v situaci, kdy se prodávající se spotřebitelem výslovně dohodne na delší reklamační lhůtě. Tato lhůta se dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 33 Cdo 3228/2009 ze dne 27. 7. 2011 vztahuje také na povinnost prodávajícího informovat spotřebitele o vyřízení reklamace.

Reklamovat zboží lze i prostředky umožňujícími dálkovou komunikaci. Lze tedy společnosti oznámit uplatnění nároků z vadného plnění např. skrze kontaktní e-mail. V tomto oznámení je vhodné popsat vady výrobku a navrhnout požadované řešení, lze přiložit i ilustrační video či fotografie vady. Prodávající pak na základě popisu může reklamaci (rovnou) vyhovět, anebo si od spotřebitele zboží vyžádat k posouzení vady. Lhůta v těchto případech běží ode dne uplatnění reklamace prostředkem umožňujícím dálkovou komunikaci; při případné přepravě zboží se lhůta staví po dobu této přepravy.

Pokud prodávající nevyřídí reklamaci ve stanovené době (30 dnů nebo individuálně sjednaná doba), jedná se o podstatné porušení smlouvy. Dle ustanovení § 2002 občanského zákoníku má v takovém případě spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. Prodávající má po odstoupení povinnost vrátit spotřebiteli kupní cenu výrobku. Odstoupení od smlouvy lze oznámit kterékoliv pobočce prodávajícího možnými prostředky komunikace, přičemž je nutné identifikovat kupní smlouvu, od které spotřebitel odstupuje.

Pokud prodávající reklamaci vyřídí, ale jeho stanovisko je zamítavé, je nutné toto stanovisko vždy řádně odůvodnit. Skutečnost, že věc je poškozená a nelze ji uvést zpět do prodeje není vůbec odůvodněním pro zamítnutí reklamace. Je-li podáno spotřebiteli i odůvodnění jiné, právně relevantní, ale spotřebiteli důvody zamítnutí nepřijdou příliš přiléhavé na jeho případ, může se ještě před zahájením sporu obrátit na soudního znalce pro vypracování znaleckého posudku, kterým poté bude rozporovat odůvodnění zamítnuté reklamace. Vyjde-li posudek ve prospěch spotřebitele, je nutné se opět obrátit na prodejce (nejlépe formou doporučeného dopisu s dodejkou) s odstoupením od smlouvy z důvodu nevyřízení reklamace včas a řádně, což prokazuje právě přiložený posudek znalce. Cenu posudku lze oprávněně požadovat jako účelně vynaložený náklad spojený s reklamací (k tomu viz i rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. 19 Co 470/2005). Seznam znalců je k dispozici na internetové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR www.justice.cz nebo na www.dtest.cz/soudni-znalci.

Pokud prodávající reklamaci vyřídí a vadu uzná, má spotřebitel nároky uvedené v § 2169 občanského zákoníku. Kromě nich má též nárok na proplacení poštovného, jelikož jde o účelně vynaložený náklad. Tento nárok plyne z § 1924 občanského zákoníku.

Pokud se prodávající zaváže zárukou za jakost nad zákonnou dobu 24 měsíců, jedná se o čistě smluvní vztah, a nároky z vad, které se vyskytnou v této pozdější době, se tudíž řídí uzavřenou smlouvou, resp. obchodními podmínkami. Není-li stanoveno jinak, zákon se použije podpůrně.

Jelikož se nám z obsahu stížnosti nepodařilo rozklíčovat skutkový stav s naprostou určitostí, pro doplňující informace je možné kontaktovat naši spotřebitelskou poradnu, kde je možné uvést/dovysvětlit skutkové okolnosti případu. Dostupná je na čísle 299 149 009 v pracovní dny od 9 do 17 hodin.

Vyjádření dTestu

Publikováno
18.1.2021 19:31, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.