Společnost


www.fashionlu.cz

Počet nahlášených stížností:18
Z toho za letošní rok:0
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#46474Nedodané zboží

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
25.11.2020, před 2 lety

Marta Hrstková

Znění stížnosti

Dobrý den,
dne 01.10.2020 jsem v e-shopu Fashionlu.cz objednávala roušky. Přišlo mi zpětné potvrzení s údaji na jaký účet mám peníze převést.
Platba proběhla 03.10.2020. V podmínkách měli, že zboží dodají do 30 ti pracovních dní. Tak jsem byla dost klidná. Minulý týden jsem si jejich e-shop rozklepla, vše bylo v pořádku a tak jsem vyplnila kontaktní formulář s dotazem kdy mi dodají zboží?
Ale nepřišla žádná odpověď. Tak jsem se dnes opět chtěla podívat do jejich e-shop a jaké bylo mé překvapení, když se objevilo, že obchod byl ukončen.
Teď nevím jak mám postupovat. Ráda bych dostala peníze, které jsem zaplatila zpátky.


Produkt

kód objednávky: 2020001126


Požadované řešení

Chtěla bych vrátit peníze za nedodané zboží.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
25.11.2020 15:15, před 2 lety

Prodávající má povinnost dodat zboží. Pokud tak neučiní ve sjednaném termínu, ocitá se v prodlení. Pokud doba dodání nebyla sjednána, může spotřebitelka požadovat dodání zboží ihned. Prodávající je poté povinen splnit bez zbytečného odkladu, nejpozději by mělo být plněno do 30 dní. Jestliže zboží nedodá, upozorní spotřebitelka prodávajícího, že nedodal zboží včas a poskytne prodávajícímu přiměřenou lhůtu k dodání zboží (lze poskytnout i mlčky).

Pokud prodávající nedodá zboží ani ve lhůtě poskytnuté spotřebitelkou, má spotřebitelka nárok na odstoupení od smlouvy dle § 1978 občanského zákoníku a na vrácení zaplacené peněžní částky. Oznámí-li spotřebitelka prodávajícímu, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstoupila.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku a strany si mají povinnost vrátit poskytnutá plnění. Spotřebitelce tedy odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení zaplacené částky.

Prodávající má ze zákona o ochraně spotřebitele povinnost při nabízení zboží uvést svoji totožnost a adresu nebo totožnost a adresu osoby, která jedná jeho jménem nebo na jeho účet. Pokud tak neučiní, dopouští se klamavého opomenutí, jenž je řazeno mezi zakázané nekalé obchodní praktiky. Nejsou-li tyto informace uvedeny na webových stránkách prodávajícího, doporučujeme spotřebiteli, aby se obrátil na Českou obchodní inspekci, která provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele.

V tomto případě bude zřejmě problém s faktickým vymáháním práva, neboť nám není známo, jaký subjekt provozuje internetový obchod. Pokud společnost nedodá zboží, může spotřebitelka zvážit podání trestního oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu.

Vyjádření dTestu

Publikováno
26.12.2020 10:19, před 2 lety

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.