Společnost


Centrální výběrová řízení a.s.

Počet nahlášených stížností:103
Z toho za letošní rok:7
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

80%
20%
Toto skore je založeno na 10 stížnostech.

#46503Společnost přestala komunikovat ohledně podmínek odstupu Plné moci

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

4 měsíce 5 dnů 21 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
26.11.2020, před 6 měsíci

Ladislava Červený

Znění stížnosti

Dobrý den, rád bych se s Vámi poradil o postupu v nově
vzniklé situace, kterou řeším se aukční společností Centrální výběrové řízení a.s.(dále pouze CVRSA), kterou jsem zmocnil Plnou mocí k mému
zastupování při vyhledávání levnějších dodavatelů elektřiny a plynu, s CVRSA podepsanou dne 18. 9. 2019.

Kopii Plné moci jsem získal na vlastní žádost emailem dne 11. 11. 2020., do tohoto dne jsem kopii Plné moci neměl ve vlastnictví a informace uvedené v zaslané kopii byly nedostačující, zavádějící a matoucí, sbor záměrně složitě znějících slov a vět normálnímu člověku nedávající smysl.

Dne 16. 11. 2020 jsem emailem, telefon nebrali, CVRSA požádal o informace o možnosti odstoupení od Plné moci.

Dne 19. 11. 2020 jsem od CVRSA obdržel velmi stručné emailové vyjádření, do té doby z jediné funkční emailové adresy CVRSA, v celkovém znění : "Dobrý den přihláška již byla ukončena. S pozdravem Hrušková ".

Pro ujasnění, že má přihláška Plné moci byla skutečně ukončena, jsem společnost CVRSA opět oslovil emailem dne 20. 11. 2020, a žádal o znovu potvrzení bez-sankčního zrušení, s detaily Plné moci jako je čísla přihlášky a uvedené reference CTP, což nevím, co znamená. Do dnešního dne 26. 11. 2020 mi nepřišla žádná odpověď.

Firmou nechci být zastupován. Obdržel jsem totiž pokutu od mého bývalého dodavatele elektrické energie za nedodržení termínu smlouvy o dodávkách, takže nevidím pointu zastoupení. Situaci řeším jak s bývalým, tak novým dodavatelem, ale dle jejich, ale také mojí rodiny rad a názoru, musím přednostně ukončit tuto Plnou moc s aukcí CVRSA.

Shodou okolností Česká obchodní inspekce aukci CVRSA udělila minulý týden pokutu ve výši Kč 1 000 000,- za neadekvátní jednání se zákaznického servisu, od té nezvedají telefon nebo reagují na mou urgenci, jejich webové stránky již týden nefungují.

Rád bych se Vás touto cestou zeptal, zda mohu na základě emailové odpovědi od CVRSA mou přihlášku a s ní spjatou zmíněnou Plnou moc považovat za plně bez-sankčně vypovězenou, neplatnou a začít řešit situaci s dodavateli energie. Anebo, zda musím vyčkat zákonem vytyčenou určitou časovou lhůtu, lhůtu dodržet, a v případě žádné nové komunikace od CVRSA, po jejím uplynutí lze Plnou moc považovat za plně vypovězenou bez možnosti sankcí.

Předem děkuji za poskytnutou radu a Váš čas.


Produkt

Přihláška k výběrovému řízení číslo 024362, CTP 11918


Požadované řešení

Rád bych od Vás získal radu ohledně platnosti bez-sankční výpovědi Plné moci ze strany CVRSA, zda ji zaslaná odpověď od jejich zaměstnankyně paní Hruškové opravdu ukončila z emailové adresy CVRSA : podpora@cvrsa.cz anebo zda musím vyčkat zákonem určenou dobu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.12.2020 12:45, před 4 měsíci

Zprostředkovateli je vhodné odvolat plnou moc. V souladu s ustanovením § 448 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zmocnění zaniká, pokud ho zmocnitel odvolá. Odvolání je možné učinit jednoduchým oznámením zmocněnci. Jeho obsah by měl jednoznačně a srozumitelně vyjádřit, že si zmocnitel nepřeje být nadále zastupován.

Ohledně případné sankce za odvolání plné moci doplňujeme, že smluvní pokuta sjednaná pouze v obchodních podmínkách, které zde navíc patrně nebyly platně připojeny ke smlouvě, je dle našeho názoru vůči spotřebiteli neúčinná a nelze ji po spotřebiteli vyžadovat. Tento názor opíráme o nález Ústavního soudu ČR vedený pod sp. zn. I. ÚS 3512/11.

Pro úplnost dodáváme, že dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, platí, že uzavře-li spotřebitel (v řešené věci za spotřebitele zmocněnec) smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu (= smlouvu s dodavatelem), má spotřebitel ze zákona možnost ji vypovědět bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek. Zákon garantuje spotřebiteli možnost zrušit smlouvu bez jakékoliv sankce.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci (oddělení ADR). Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
1.4.2021 10:00, před měsícem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.


V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.