Společnost


Studio Moderna s.r.o.

Počet nahlášených stížností:14
Z toho za letošní rok:1
Stále v řešení:0
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 2 stížnostech.

#46567Zrušení objednávky 22900638

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 19 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
28.11.2020, před 3 měsíci

Alena Němčáková

Znění stížnosti

Protože jsem do dnešního dne neobdržela žádnou zprávou předání dopravci ani o přijetí platby Kč 1918,- r u š í m tuto objednávku a žádám o vrácení peněz
Kč 1918,- . Platba byla provedena přes PayU hned 19.11.2020


Produkt

Jedná se o parní NANO čistič na podlahy


Požadované řešení

Zrušení objednávky a vrácení peněz


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.11.2020 23:35, před 3 měsíci

Pokud daná kupní smlouva byla uzavřena prostřednictvím prostředku umožňující komunikaci na dálku, má spotřebitelka právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží (tohoto práva může spotřebitelka využít i před převzetím zboží). Pokud spotřebitelka odstupuje od smlouvy, je povinna o tom informovat prodávajícího (v případě soudního sporu by musela spotřebitelka prokázat, že od smlouvy odstoupila) a vrátit prodávajícímu zboží. Prodávající je povinen vrátit spotřebitelce peněžní prostředky nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo od smlouvy odstoupeno. Nevrátil-li prodávající peněžní prostředky ve výše uvedené lhůtě, může spotřebitelka požadovat také zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitelka možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudní řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
29.12.2020 10:03, před 2 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.