Společnost


AVAST Software s.r.o.

Počet nahlášených stížností:48
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:8
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#46592Neoprávněná platba

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
30.11.2020, před 3 měsíci

Stanislav Píta

Znění stížnosti

Dobrý den.
Dne 30.11.2020 v 8:01h mi byla neoprávněně odúčtována částka 790,00 Kč za službu DRI AVAST SOFTWARE, AVAST COM ORD. Žádný takový produkt ani službu jsem si neobjednal a žádné automatické prodlužování licence jsem nepotvrdil. Nechápu, jak je možné, že bez jakéhokoli jednání s klientem je možné odúčtovat peníze z bankovního účtu. Dle mého názoru, se jedná o neoprávněné obohacení dle občanského zákoníku § 2991 zákona č. 89/2012 Sb. Na internetu je popsáno několik podobných případů. Žádám společnost o vyjádření. V příštím týdnu se obrátím na banku s žádostí o vyjádření se k této stržené částce. Pevně věřím, že došlo pouze k nedorozumění a částka mi bude obratem vrácena na účet.

Prosím obratem o vyjádření k této reklamaci.

S pozdravem Stanislav Píta


Požadované řešení

Vrácení odečtené částky zpět na bankovní účet


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.11.2020 09:34, před 3 měsíci

Společnost může účtovat platby spotřebitelům pouze v případě, že k tomu má právní důvod. Typickým důvodem je např. uzavření smlouvy. Bez platného důvodu společnost není oprávněna účtovat si částku a pokud tak učiní, jedná se o bezdůvodné obohacení ve smyslu § 2991 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dle tohoto ustanovení je podnikatel povinen vydat spotřebiteli musí ochuzenému vydat, oč se obohatil.

Samotná prolongace smluvního vztahu není zakázaná. Co se týká prolongace, ta může být sjednána ve smlouvě a obecně platí, že se smlouva prodlužuje za stejných podmínek, pokud není již předem domluveno jinak.

Ujednání o automatickém prodlužování smlouvy v situaci, kdy je uvedeno pouze v obchodních podmínkách, by bylo nutné vyhodnotit jako tzv. překvapivé ujednání dle § 1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to také ve světle stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 12. 2013 se sp. zn. Cpjn 200/2013.

Pokud společnost před uzavřením smlouvy spotřebitele o podmínkách smluvního vztahu řádně neinformovala, mohl by spotřebitel namítat neplatnost smlouvy, neboť byl uveden společností v omyl.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost využít mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.12.2020 10:32, před 2 měsíci

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.