Společnost


Česká srovnávací s.r.o.

Počet nahlášených stížností:101
Z toho za letošní rok:31
Stále v řešení:32
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#46622Pokuta

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

29 dnů 13 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
30.11.2020, před rokem

Renáta Kmecová

Znění stížnosti

Dobrý den před rokem jsem obdržela telefon, kde mi velmi milá paní nabízela nezávazné přihlášení do soutěže.
Několikrát mi bylo zopakováno, že se jedná pouze o zařazení do soutěže, kde se účastní i moje společnost u které odebírá elektřinu. A pokud má společnost nevyhraje, tak se nic neděje a že je vše zdarma.

Za dva dny u domu zaslavila paní a v kufru auta měla smlouvy o soutěži. I u ní jsem se ještě ubezpečovala, jestli se opravdu jedná o soutěž a k ničemu mě to nezavazuje. Bylo mi sděleno, že opravdu a vrazila mi do ruky papír, abych to podepsala. Řekla jsem jí, že jsem si nevzala brýle, ale ona že velice pospíchá a tak jsem jí řekla, že tedy nemám zájem. Byla velice ochotná a smlouvu mi přečetla. Nikde nebyla zmínka o tom, že bych měla někam přestupovat. Za pár dní mi přišla sms zpráva. Kde mi bylo sděleno, že je jim to líto a moje společnost nevyhrála. Tím to pro mne bylo uzavřené. Za dva měsíce mi došel dokument, kde mi moje společnost sdělila, že když odstupuji od smlouvy, musím zaplatit poplatky. Ihned jsem zavolala do nové společnosti, se kterou bez mého vědomí Česká srovnávací uzavřela smlouvu a ukončila tuto smlouvu. Skoro rok se nic nedělo a najednou mi přišla od České srovnávací pokuta. Pán, který mi od nich telefonoval, skoro na mě křičel, že to musím zaplatit a poté mě položil telefon.


Požadované řešení

Chtěla bych se zeptat, jak mohu v tomto případě postupovat. Protože jejich jednání je lživé a já jim nemíním zaplatit ani korunu. Mám i od té společnosti kam mě přesouvali dopis, ve kterém mi sdělují, že moje smlouva s nimi byla ukončena bez sankcí.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.11.2020 21:44, před rokem

Byl-li při nabízení služby užit nepravdivý údaj, mohlo by se jednat o nekalou obchodní praktiku ve smyslu § 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Podle skutkového stavu popsaného ve stížnosti by se mohlo jednat o uvedení spotřebitele v omyl při předsmluvním jednání o smlouvě. Takovéto jednání je způsobilé podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele ve vztahu k dané službě či výrobku. Dále má podnikatel povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je rovněž nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele taktéž zakázaná.

Spotřebitel by mohl navíc namítat neplatnost přihlášky. Platí totiž, že v případě, kdy spotřebitel jedná v omylu o rozhodující okolnosti, je jeho právní jednání dle § 583 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, neplatné.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc. Odstoupení od smlouvy ze zákonných důvodů není možné (dle ustálené judikatury Nejvyššího soudu ČR) sankcionovat, neboť se jedná o nepřípustné sankcionování výkonu práva. Podnikatel nesmí spotřebitele uvádět v omyl tím, že mu takovéto informace ohledně jeho práva na odstoupení podává.

Ohledně smluvní pokuty za nedodržení smluvní povinnosti je klíčové, kde byla ve smlouvě obsažena. Dle nálezu Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 3512/11, platí, že v rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné. Pokud je ujednání o smluvní pokutě pouze součástí obchodních podmínek, tak je ve vztahu ke spotřebiteli překvapivé a pro něj neúčinné.

Z preventivních důvodů dodáváme, že dle § 11a odst. 3 energetického zákona platí, že uzavře-li spotřebitel smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu mimo obchodní prostory, může ji navíc vypovědět bez udání důvodu do 15 dnů od zahájení dodávek. Nehraje přitom roli, že smlouva mohla být (z přísně formálního hlediska) uzavřena zprostředkovatelem v obchodních prostorách dodavatele energií, neboť souhlas se zastupováním získal zprostředkovatel mimo obchodní prostory.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
30.12.2020 10:13, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitelka využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.