Společnost


Česká srovnávací s.r.o.

Počet nahlášených stížností:101
Z toho za letošní rok:31
Stále v řešení:32
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#46664Manipulace a podvod

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

1 měsíc 3 hodiny

Detail stížnosti

Publikováno
02.12.2020, před rokem

Vanda Mirovská

Znění stížnosti

Dobrý den, před časem, někdy během léta, jsem byla kontaktováno Českou srovnávací s.r.o. Paní na telefonu, vystupovala celkem profesionálně, tvrdila, že jde o spotřebitelskou soutěž, v které mohu dosáhnout nižších cen za elektřinu, případně plyn. Opakovaně jsem se jí ptala, zdali pokud se zůčastním soutěže, nedojde ke změně dodavatele, vše v údajně monitorovaném hovoru. Paní mi oznámila, že mi zasílá přes kurýra přihlášku do soutěže. Přijel kurýr, ofotil si OP dal mi "přihlášku" mezi dvěřmi doslova během minuty vyřízeno. Samozřejmě jak je dobrým zvykem v ČR šlo o podvod, neb za pár dní, přišlo oznámení, že jsem vlastně podepsala souhlas se změnou dodavatele, a že mi převedli vše pod společnost XY. Okamžitě jsem kontaktovala svého stávajícího dodavatele, aby mi pomohl zrušit smlouvu s nimi, neboť jsem o změnu dodavatele nestála, jak jsem několikrát zopakovala v monitorovaném hovoru. Smlouvu mi zrušili, ale nyní samozřejmě vymáhají smluvní pokutu za zrušení smlouvy 5000kč, a neustále obtěžují, jsem rozhodnuta řešit vše přes POLICII ČR či státní zastupitelství pro PODVOD. děkuji


Produkt

dodávky elektřiny a plynu.


Požadované řešení

Přestat mne obtěžovat a zrušit smluvní pokutu, která vznikla, díky jejich podvodu.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
3.12.2020 07:21, před rokem

Byl-li při nabízení služby užit nepravdivý údaj, mohlo by se jednat o nekalou obchodní praktiku ve smyslu § 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Podle skutkového stavu popsaného ve stížnosti by se mohlo jednat o uvedení spotřebitele v omyl při předsmluvním jednání o smlouvě. Takovéto jednání je způsobilé podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele ve vztahu k dané službě či výrobku. Dále má podnikatel povinnost spotřebitele seznámit se službou a jejími hlavními vlastnostmi. Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je rovněž nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele taktéž zakázaná.

Spotřebitel by mohl navíc namítat neplatnost přihlášky. Platí totiž, že v případě, kdy spotřebitel jedná v omylu o rozhodující okolnosti, je jeho právní jednání dle § 583 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, neplatné.

Odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena mimo obchodní prostory společnosti (bez ohledu na to, zda si návštěvu obchodníka spotřebitel vyžádal či nikoliv), je možné ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Pokud však spotřebitel o tomto svém právu nebyl poučen nebo neobdržel-li formulář pro odstoupení od smlouvy, může od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dní od uzavření smlouvy. Zároveň je ale vhodné zprostředkovateli odvolat plnou moc. Odstoupení od smlouvy ze zákonných důvodů není možné (dle ustálené judikatury Nejvyššího soudu ČR) sankcionovat, neboť se jedná o nepřípustné sankcionování výkonu práva. Podnikatel nesmí spotřebitele uvádět v omyl tím, že mu takovéto informace ohledně jeho práva na odstoupení podává.

Ohledně smluvní pokuty za nedodržení smluvní povinností je klíčové, kde byla ve smlouvě obsažena. Dle nálezu Ústavního soudu, sp. zn. I. ÚS 3512/11, platí, že v rámci spotřebitelských smluv ujednání zakládající smluvní pokutu zásadně nemohou být součástí tzv. všeobecných obchodních podmínek, nýbrž toliko spotřebitelské smlouvy samotné. Pokud je ujednání o smluvní pokutě pouze součástí obchodních podmínek, tak je ve vztahu ke spotřebiteli překvapivé a pro něj neúčinné.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vyjádření dTestu

Publikováno
2.1.2021 18:49, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další konzultace se spotřebitelka může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Spotřebitelka má také možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.