Společnost


Generali Česká pojišťovna a.s.

Počet nahlášených stížností:100
Z toho za letošní rok:8
Stále v řešení:3
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

42%
58%
Toto skore je založeno na 14 stížnostech.

#46682Násilné ukončení smlouvy o povinném ručení bez ohledu na dohodu se zákazníkem, riziko vzniku pohledávky u ČKP

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

5 měsíců 9 dnů 23 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
03.12.2020, před 8 měsíci

Vladimir Skuta

Znění stížnosti

Kontaktoval jsem pojišťovnu s dotazem na postup při zrušení smlouvy o pojistce na auto. Byl mi zaslán k vyplnění "Formulář k ukončení pojistné smlouvy" přímo s hlavičkou Generali.
Vše jsem vyplnil a spolu s kopií techničáku odeslal dne 12.11.2020 pojišťovně s tím, že do kolonky "Ukončení pojistné smlouvy ke dni:" jsem výrazně uvedl datum 21.11.2020 (protože takto jsme si to s kupujícím ujednali v kupní smlouvě).
Dne 17.11.2020 mi pojišťovna zaslala "Informace k ukončení pojistné smlouvy", kde uvedli, že pojištění nechali zaniknout dnem 12. 11. 2020, a tedy zcela bez ohledu na mou žádost a zde požadované datum ukončení. Tím nás vystavila pojišťovna nutnosti řešit pokutu za každý nepojištěný den u ČKP, což je zcela nepřijatelné.
Okamžitě jsem kontaktoval pojišťovnu, celý problém vysvětlil a požádal jsem je, aby byla výpověď smlouvy stornována či upraveno datum zániku dle mé původní žádosti. Operátorka si vše zaznamenala a poprosila mě, abych počkal několik dní, než se to u nich prověří. Byl jsem si jistý, že se k věci postaví pojišťovna pro-zákaznicky a vše napraví.
Bohužel po týdnu jsem byl telefonicky kontaktován operátorkou Generali s tím, že to prošetřili a že tedy pojišťovna udělala všechno správně, chyba je prý na mé straně. Vysvětlil jsem obratem, že s tím nesouhlasím. Požádal jsem, aby se pokusili najít cestu, jak zákazníkovi vyhovět. Operátorka mi však sdělila, že všechny zákonné povinnosti pojišťovna provedla správně, a že mi tedy nepomohou.
Nejsem právník, takže z tohoto pohledu si nechám poradit.
Moje zkušenost se společností Generali Česká pojišťovna byla velmi nepříjemná - kromě finanční újmy (skrze ČKP) mě zejména překvapilo, jak arogantně pojišťovna jedná se zákazníky. Snaha pomoci zákazníkovi nulová, otřesné. Zejména v kontrastu s jejich lživými hesly jako "S námi v tom nejste sami" či "Každý z nás je jeden z vás".


Produkt

Povinné ručení (běžné)


Požadované řešení

Stačilo by ze strany pojišťovny posunout zánik pojistky na 21.11.2020, jak jsem od počátku písemně požadoval.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.1.2021 14:06, před 7 měsíci

Dle ustanovení § 1998 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platí, že je-li závazek vypovězen, zaniká uplynutím výpovědní doby. Lze-li však závazek vypovědět bez výpovědní doby, zaniká závazek účinností výpovědi.

O účinnosti výpovědi dle ustanovení § 570 občanského zákoníku platí, že výpověď působí vůči nepřítomné osobě (tzn. je účinná) od okamžiku, kdy jí dojde. Ve výpovědi může být určena i účinnost pozdější, k čemuž podle slov spotřebitele došlo v této věci.

Vyznačil-li tedy spotřebitel, že si přeje ukončit smlouvu k určitému datu, a v jeho vztahu s podnikatelem nebyla sjednána výpovědní lhůta, závazek zaniká právě k datu, které označil spotřebitel. K tomuto datu je totiž výpověď účinná. Společnost není oprávněna jednostranně, resp. bez relevantního právního důvodu zrušit závazek se spotřebitelem. Způsobila-li svým postupem spotřebiteli škodu (ze stížnosti vyplývá, že spotřebitel musel hradit sankce), bude pravděpodobně možné tuto škodu požadovat z titulu náhrady škody za porušení smluvní povinnosti dle § 2913 občanského zákoníku.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009. Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.

Reakce společnosti

Publikováno
11.1.2021 05:33, před 7 měsíci

Vážený pane Skuto,

děkujeme za Váš podnět, který již prošetřujeme na základě Vašeho sdělení zaslaného nám dne 3. 12. 2020 pod č.j. 20C221C7.

Dne 18. 12. 2020 jsme Vám odeslali na e-mailovou adresu uvedenou ve sdělení žádost o doplnění údajů. Do dnešního dne jsme však bohužel od Vás žádnou reakci neobdrželi. Prosíme Vás tak o její zaslání na jeden z níže uvedených kontaktů:

na e-mailovou adresu stiznosti@generaliceska.cz,
na korespondenční adresu Generali Česká pojišťovna a.s., Kancelář ombudsmana, P.O.Box 305, 659 05 Brno.

S pozdravem

Kancelář ombudsmana
Generali Česká pojišťovna a.s.


Vladimir Skuta

Reakce spotřebitele

Publikováno
16.1.2021 21:11, před 6 měsíci

Vážená kanceláři,
email od Vás ze dne 18.12. jsem obdržel a Vámi požadované informace jsem Vám dodal, a to ve Vámi stanoveném termínu.

Dovolte mi pro úplnost citovat z Vašeho emailu:
"...reagujeme na Vaše sdělení, které evidujeme pod naší zn. 20C221C7 týkající se pojistné smlouvy č. 4081523285 (dále jen "pojistná smlouva").
Ve své stížnosti jste uvedl: 'Kontaktoval jsem pojišťovnu s dotazem na postup při zrušení smlouvy o pojistce na auto. Byl mi zaslán k vyplnění "Formulář k ukončení pojistné smlouvy" přímo s hlavičkou Generali.'
Pokyn k ukončení pojistné smlouvy jsme obdrželi dne 12. 11. 2020. Usuzujeme proto, že Vámi zmiňovaný kontakt proběhl před tímto datem. Bohužel se nám však nepodařilo zatím dohledat žádnou komunikaci z naší strany, ve které by s Vámi byla otázka ukončení pojištění řešena.
Prosíme Vás tak o upřesnění jakým způsobem kontakt proběhl..."

Dále pro úplnost cituji z mé odpovědi Vám:
"Email od Vás s přiloženým formulářem výpovědi jsem obdržel na základě mého dotazu na ukončení jiné smlouvy (vozidlo syna). Email byl podepsán osobou jménem Věra Vydrářová a pod textem je uvedeno číslo TI#TM6878182#. Tento email dorazil dne 8.11.2020 okolo 14:31."

Nakonec mi dovolte uvést, že z mého pohledu to na mě působí tak, že pojišťovna Generali namísto řešení dané situace tímto celou věc jen protahuje. Proč by se jinak doptávali na detaily typu "dokažte nám, že jste formulář fakt dostal od nás, a to kdy a jak a jakou formou, atd. jinak věc uzavřeme"....

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.4.2021 10:34, před 4 měsíci

Tímto zdvořile žádáme společnost, aby se k případu vyjádřila. V opačném případě bude stížnost uzavřena.

Vyjádření dTestu

Publikováno
13.5.2021 12:57, před 3 měsíci

Společnost již nevyužila možnosti na stížnost reagovat. Vzhledem k tomu, že námi poskytovaná služba funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.