Společnost


AVAST Software s.r.o.

Počet nahlášených stížností:48
Z toho za letošní rok:3
Stále v řešení:8
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

100%
0%
Toto skore je založeno na 4 stížnostech.

#46683Neoprávněně naúčtovaný poplatek / poslední dobou po 2měsících

Stav stížnosti

v řešení

Celková doba trvání

3 měsíce 3 dny 1 hodina

Detail stížnosti

Publikováno
03.12.2020, před 3 měsíci

Vladimír Čapka

Znění stížnosti

Dobrý den, nějaké produkty od AVASTU mám /řádné předplatné atd./, ale o tom abych Vám každý druhý měsíc / poslední dobou/ platil 1180 kč.si nejsem absolutně vědom. Proto Vás žádám o vysvětlení a o dání záležitosti do pořádku.


Produkt

nejsem si vědom o žádném předmětu....


Požadované řešení

Prosím o vyřešení a Vaši zpětnou vazbu....děkuji


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
8.1.2021 15:16, před měsícem

Žádá-li společnost zaplacení údajné dlužné částky, musí také prokázat, že k tomu má právní důvod. Pokud si je spotřebitel jistý tím, že nikdy nevznikla platná pohledávka na straně společnosti v takovém rozsahu, v jakém ji společnost vůči němu uplatňuje, patrně nebude možné tento právní důvod prokázat a dluh ve výši uváděné společností vymáhat.

Pokud prodávající požaduje platbu za službu, kterou spotřebiteli dodal, ačkoli si ji spotřebitel neobjednal, mohly být naplněny znaky agresivní obchodní praktiky, jež patří mezi zakázané nekalé obchodní praktiky podle zákona o ochraně spotřebitele. Spotřebitel by v takovém případě mohl žádat náhradu škody, která mu vznikla v souvislosti s porušením zákonné povinnosti ze strany prodávajícího.

Spotřebitel by měl společnosti plnit na základě smluvního ujednání a ve výši, která je mezi stranami ujednána. Je-li zaúčtovaný poplatek vyšší, než je částka sjednaná ve smlouvě, mohlo by se jednat o tzv. bezdůvodné obohacení. Kdo se bezdůvodně obohatil, je povinen získaný majetkový prospěch vrátit ochuzenému bezprostředně po výzvě. Pokud tak neučiní, ocitá se v prodlení a ochuzený má možnost navíc požadovat zákonný úrok z prodlení.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel možnost obrátit se na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci. Více informací o mimosoudním řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese www.adr.coi.cz.

Nyní se čeká na vyjádření společnosti.