Společnost


Kiwi.com s.r.o.

Počet nahlášených stížností:41
Z toho za letošní rok:2
Stále v řešení:2
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

#46872Refundace za zrušené lety

Stav stížnosti

uzavřeno

Celková doba trvání

3 měsíce 27 dnů 18 hodin

Detail stížnosti

Publikováno
09.12.2020, před 2 lety

Miroslav Suska

Znění stížnosti

U Kiwi.com s.r.o. jsem dne 26.2.2020 zakoupil letenky v ceně 13.754,85 Kč na let ve dnech 15.-17.4.2020. Let byl ze strany leteckých společností zrušen a po velmi komplikované komunikaci a mnohaměsíčním zpoždění mi byla až dne 7.12.2020 vrácena částka 6505,28 Kč + dne 5.12.2020 mi byl zaslán voucher v hodnotě 92,37 EUR na cizí jméno Papadakis Antonios. Po dalších 2 reklamacích mi bylo společností Kiwi.com s.r.o. sděleno, že voucher na cizí jméno mám ignorovat a na další refundaci nemám nárok. Protože let nebyl zrušen ne z mé strany, stále mi nebyla vrácena a je společností Kiwi.com s.r.o. neoprávněně zadržována částka 7 240,57 Kč, vráceno bylo méně než polovina zaplacené částky.

Číslo rezervace: 110435479


Produkt

Let Vídeň-Heraklion a zpět 15.-17.4.2020, Číslo rezervace: 110435479


Požadované řešení

Vrácení neoprávněně zadržované částky 7 240,57 Kč na náš účet.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
28.1.2021 16:00, před 2 lety

Společnost Kiwi.com s.r.o. vystupuje ve vztazích se spotřebiteli zpravidla jako zprostředkovatel, nikoli jako prodávající letecká společnost. Cenu letenek je ovšem třeba nárokovat přímo u letecké společnosti. Doporučujeme se dále více nespoléhat s vymáháním částky na Kiwi.com s.r.o., ale oslovit leteckou společnost na přímo.

Nároky cestujících při zrušení letu se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů (dále jen "Nařízení").

Dle tohoto nařízení se zrušením letu rozumí neuskutečnění letu, který byl dříve plánován a na který bylo rezervováno alespoň jedno místo. Dle čl. 5 nařízení platí, že v případě zrušení letu je dotčeným cestujícím nabídnuta provozujícím leteckým dopravcem pomoc v souladu s čl. 8 Nařízení.

Cestující, jehož let byl zrušen, má právo zvolit mezi náhradou pořizovací ceny letenky spolu s případným zpátečním letem do původního místa odletu, a to při nejbližší příležitosti, nebo přesměrováním za srovnatelných dopravních podmínek a při nejbližší příležitosti na jejich cílové místo určení, nebo přesměrováním za srovnatelných dopravních podmínek na jejich cílové místo určení v pozdější době podle přání cestujícího s výhradou dostupnosti míst. Vzhledem k současné situaci však volba letu při nejbližší příležitosti nemusí být poskytnuta v krátké době.

Náhradu pořizovací ceny letenky je společnost povinna uhradit do sedmi dní způsobem stanoveným v čl. 7 odst. 3 Nařízení (hotově, elektronickým bankovním převodem, bankovními příkazy nebo bankovními šeky nebo, v případě dohody podepsané cestujícím, cestovními poukazy nebo jinými službami), a to za část nebo části neuskutečněné cesty a za část nebo části již uskutečněné cesty, jestliže let nadále neslouží účelu vztahujícímu se k původnímu cestovnímu plánu cestujícího, spolu s případným zpátečním letem do původního místa odletu, a to při nejbližší příležitosti.

Dle čl. 3 Nařízení je nutné, aby daný let začínal na letišti na území členského státu nebo pokud začíná na letišti nacházejícím se na území třetího státu, končí na letišti na území členského státu a zároveň je operován evropskou aerolinkou.

Pokud byla již pořizovací ceny letenky vrácena leteckým dopravcem zprostředkovateli, spotřebitel může své nároky uplatňovat vůči němu. Zprostředkovatel je dle § 2991 občanského zákoníku povinen vratku spotřebiteli vydat.

Vyjádření dTestu

Publikováno
6.4.2021 11:53, před rokem

Společnost byla o podané stížnosti informována, bohužel však dosud neprojevila zájem se k případu vyjádřit. Vzhledem k tomu, že služba VašeStížnosti.cz funguje na principu oboustranné dobrovolnosti, jsme nuceni stížnost uzavřít.

V případě potřeby další právní konzultace se spotřebitel může obrátit na naši poradnu na telefonní lince 299 149 009.

Dále může spotřebitel využít možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci. Více informaci k uvedené službě lze nalézt na webové adrese www.adr.coi.cz.