Společnost


NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o

Počet nahlášených stížností:133
Z toho za letošní rok:9
Stále v řešení:23
Zobrazit všechny stížnosti na společnost

Hodnocení spokojenosti

96%
4%
Toto skore je založeno na 55 stížnostech.

#46881Administrativní poplatek+poštovné za nedodané zboží

Stav stížnosti

vyřešeno

Celková doba trvání

7 dnů

Detail stížnosti

Publikováno
09.12.2020, před měsícem

Jiří Čermák

Znění stížnosti

Dne 26.11.2020 jsem obdržel dopis, že jsem si zakoupil norský potravinový doplněk FlexiMed.Tento produkt jsem si nikdy neobjednal. Dne 8.12.2020 jsem obdržel druhý dopis, ve kterém je uvedeno, že jsem nezaplatil uvedenou zásilku. Jedná se o fakturu 11126423.
Bohužel jakékoliv navázání kontaktu telefonicky nebo emailem chodí automatické odpovědi o vytíženosti firmy.


Produkt

Norský potravinový doplněk FlexiMed


Požadované řešení

Nepřeji si platit poštovné za neobdržené zboží a už vůbec ne administrativní poplatek za pozdní platbu. Rád bych kdyby firma smazala moje osobní údaje nebo jakékoliv smluvní vztahy a již mě více nekontaktovala a neposílala další nabídky.


Sdílejte

Zdá se vám, že stížnost obsahuje nevhodný obsah?
* Opište kód z obrázku:

Vyjádření dTestu

Publikováno
10.12.2020 11:56, před měsícem

Kupující je povinen uhradit pouze cenu za zboží, které si od společnosti prokazatelně objednal. Záleží tedy na tom, zda objednávka byla učiněna. Pokud by tomu tak nebylo, jednalo by se o neobjednané plnění. V takovém případě dle § 1838 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemusí spotřebitel společnosti na své náklady nic vracet, ani jí o tom vyrozumět. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že smlouva byla se spotřebitelem ohledně konkrétního produktu uzavřena a tento produkt byl ze strany společnosti opravdu zaslán.

Podnikatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje spotřebitele bez jeho souhlasu nebo bez jiného právního důvodu. Jestliže není dán žádný ze zákonných důvodů podle čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a spotřebitel si nepřeje, aby podnikatel zpracovával její osobní údaje, má nárok na výmaz osobních údajů dle článku 17 GDPR. Podnikatel je dle uvedeného ustanovení povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, které se daného subjektu údajů (spotřebitele) týkají. Měl by tak učinit nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti dle článku 12 odst. 3 GDPR.

Spotřebiteli doporučujeme, aby podal písemnou žádost (nejlépe doporučeně a s dodejko) o odstranění osobních údajů z databáze podnikatele.

Pokud by se spotřebitel domníval, že podnikatel osobní údaje neodstranil nebo ho o odstranění údajů nevyrozumí, může podat stížnost k prošetření Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/elektronicka-podatelna/os-1007/p1=3938).

Reakce společnosti

Publikováno
16.12.2020 12:23, před měsícem

Vážený pane Čermáku,

děkujeme Vám za zaslaný podnět. Rádi bychom Vás informovali, že naše společnost eviduje objednávku produktu FlexiMed, která byla učiněna dne 29.10.2020, prostřednictvím telefonního nabídkového hovoru. Ve zmíněném hovoru mimo jiné zaznělo, že na poštovní adrese, kam byl objednaný produkt zaslán, bydlí několik osob stejného jména a objednavatel vyslovil žádost, abychom ke jménu na zásilce připojili přídomek "mladší". Proto se domníváme, že dopis, který Vám byl Českou poštou doručen není určen Vaší osobě, ale Vašemu jmenovci na stejné adrese. Z toho důvodu také nedisponujeme Vašimi osobními údaji a nebyl vytvořen žádný vzájemný smluvní vztah. Velice rádi bychom Vás požádali o předání zmíněného dokumentu adresátovi.

Děkujeme za Vaši součinnost a přejeme Vám hezký den.

S pozdravem
NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.


Jiří Čermák

Uzavření stížnosti

Publikováno
16.12.2020 21:43, před měsícem

Hodnocení:

Komentář: Dobrý den,
tímto bych se chtěl omluvit společnosti NaturaMed a Dtest za to, že jsem poslal stížnost. Po všech zjištění jsem dospěl k závěru, že syn, který se jmenuje také Jiří si objednal zmiňovaný produkt, se kterým je spokojen. Syn žije většinu času v Praze, ale trvalou adresu nemá změněnou. Bohužel dopis od firmy NaturaMed obdržel můj otec, který se jmenuje také Jiří a žije na stejné adrese v panelovém domě.V adresátovi v dopise není uveden přídomek mladší, proto obdržel dopis můj otec a ten ho neřešil. Dopis jsem přeposlal svému synovi, který provede zaplacení uvedené částky.
S pozdravem
Jiří Čermák